Cả trăm giáo viên hợp đồng tại Hà Tĩnh bị cắt bảo hiểm trái luật

02/04/2019 06:12 Trần Phương
(GDVN) - Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ ra hàng loạt những sai phạm trong công tác tuyển dụng giáo viên, tổ chức cán bộ tại Hà Tĩnh.

Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã phản ánh trong bài Tôi làm lãnh đạo, có phải nhân viên đâu mà luân chuyển, trong buổi làm việc với phóng viên, ông Trần Trung Dũng, Giám đốc Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh cho rằng việc bổ nhiệm ông Lê Quang Cảnh làm việc trong lĩnh vực tài chính – kế toán của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh hoạt nhiều nhiệm kỳ là đúng quy định.

Trái ngược với trả lời của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh, ngày 7/3/2019, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố Kết luận số 169/KL-BGDĐT, về việc thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

Trong Kết luận của Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ ra việc bổ nhiệm lại quá 02 nhiệm kỳ liên tiếp đối với vị trí Kế toán trưởng, Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính Sở Giáo dục và Đào tạo chưa đúng quy định tại khoản 2 Điều 4 Quyết định số 98-QĐ/TW ngày 07/10/2017 của Bộ Chính trị.

Kết luận Thanh tra số 169/KL-BGDĐT đã chỉ ra hàng loạt tồn tại, hạn chế đã xảy ra trong ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh (Ảnh: LC)

Trước đó, Báo điện tử Giáo dục Việt Nam cũng đã phản ánh về Nghịch lý lương Giáo viên tại Hà Tĩnh, đã có rất nhiều tình huống trớ trêu đã xảy ra trong đời sống giáo viên hợp đồng…

Vấn đề này đã được Kết luận số 169/KL-BGDĐT, chỉ ra hàng loạt tồn tại, hạn chế đã xảy ra trong quản lý nhà nước về giáo dục đã được Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trong đó, những nghịch lý về tuyển dụng, chế độ cho giáo viên hợp đồng, giáo viên mầm non, hợp đồng thời vụ có nhiều bất cập và tồn tại trong thời gian dài.

Theo Kết luận, tại Hà Tĩnh, tỷ lệ chung giáo viên mầm non đạt 1.67 giáo viên/lớp, nhóm trẻ không đảm bảo nhu cầu, không đảm bảo định mức theo Thông tư số 06/2015/TT-BGDĐT-BNV.

Tôi làm lãnh đạo, có phải nhân viên đâu mà luân chuyển

Việc giao chỉ tiêu biên chế cho các huyện/thị xã/thành phố đã được Kết luận Thanh tra chỉ ra tình trạng không đồng đều dẫn đến các đơn vị thiếu biên chế, quỹ lương thấp, kéo theo chi khác thấp; các cơ sở giáo dục không được hỗ trợ kinh phí đối với hợp đồng lao động ngoài chỉ tiêu kế hoạch tỉnh giao để chi trả hợp đồng lao động dẫn đến huyện phải trích ngân sách sự nghiệp hoặc các cơ sở giáo dục phải huy động từ nguồn thu của cha mẹ học sinh.

Định mức giáo viên/lớp ở các cơ sở giáo dục khối trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tại vượt quá tỷ lệ 2,25 giáo viên/lớp.

Tại một số trường Trung học phổ thông ở các năm học 2016-2017, 2017-2018, các giáo viên làm việc với định mức quy ra tiết dạy dưới 18 tiết/tuần, cá biệt có giáo viên dạy 4 tiết/tuần không đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV.

Trong Bản kết luận cho thấy dù có nhiều thành tích đóng góp cho ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh nhưng chưa được các cơ quan ban ngành quan tâm.

Theo đó, Kết luận thanh tra chỉ rõ: “Việc hướng dẫn “Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định và chỉ áp dụng xét tuyển đặc cách đối với những người tốt nghiệp Đại học sư phạm chính quy loại giỏi, thạc sĩ, tiến sĩ ngành sư phạm và các trường hợp Hợp đồng lao động theo Quyết định số 3604/QĐ-UBND và những người được bố trí Hợp đồng giảng dạy tại các trường Mầm non từ thời điểm Thông tư số 11/2009/TT-BGDĐT” tại công văn số 4355/UBND-NC1 ngày 25/7/2018 là chưa phù hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 14 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP, chưa quan tâm tới đối tượng đã có thời gian Hợp đồng lao động và có thành tích đóng góp cho ngành Giáo dục và Đào tạo của tỉnh”.

Trả lời Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Trần Trung Dũng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh cho rằng việc bổ nhiệm ông Lê Quang Cảnh làm trong lĩnh vực tài chính – kế toán của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh liên tục trong 28 năm là đúng quy định. (Ảnh: Thanhtra) 

Bên cạnh đó, bản Kết luận của đoàn thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng chỉ ra nghịch lý của giáo viên hợp đồng tại Hà Tĩnh.

Theo đó, Các hợp đồng lao động thời vụ ký với giáo viên tại các cơ sở giáo dục mầm non không được tham gia đóng bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội theo hướng dẫn tại khoản 2 mục IV Hướng dẫn số 139/HD-SNV, không được hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập theo quy định tại điểm a khoản 1 mục I Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC;

Giám đốc Sở Giáo dục Hà Tĩnh tự giải thích các khoản tiền tỷ chi sai

Việc thực hiện ký các hợp đồng lao động thời vụ tại các huyện, thành phố không thống nhất, tại huyện Cẩm Xuyên việc ký hợp đồng lao động thời vụ không thực hiện đúng theo quy định của Bộ luật Lao động; Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Xuyên, thành phố Hà Tĩnh, huyện Nghi Xuân, huyện Đức Thọ:

Phòng Nội vụ chưa quản lý được số lượng hợp đồng lao động mùa vụ tại các cơ sở giáo dục theo khoản 1 mục IV Hướng dẫn số 139.

Trong công tác tổ chức, Kết luận của Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã chỉ ra nhiều thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước về Giáo dục và Đào tạo tại Hà Tĩnh trong đó có việc chưa ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ của Phòng Giáo dục và Đào tạo theo quy định khoản 6 Điều 9 Nghị định số 115/2010/NĐ-CP.

Công tác bổ nhiệm lại cán bộ quản lý giáo dục ở huyện Cẩm Xuyên chưa thực hiện kịp thời.

Với những sai phạm đã xảy ra, Kết luận số 169/KL-BGDĐT đã quy trách nhiệm cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính…

(Còn tiếp)

Trần Phương