Các khu vực triển lãm

06/02/2015 13:24 Hồng Nhung
(GDVN) - Các khu vực triển lãm chia theo hoạt động và ngành nghề

Triển lãm Giáo dục và Định hướng Nghề nghiệp 2015 có 10 khu vực chính:

1.     Khu vực 1: các trường ĐH và CĐ

2.     Khu vực 2: các trường dạy nghề

3.     Khu vực 3: các Trung tâm tư vấn Du học

4.     Khu vực 4: các trường Quốc tế, các trung tâm đào tạo ngoại ngữ, liên danh, liên kết đào tạo

5.     Khu vực 5: các Sứ Quán, bộ phận Visa và Giáo dục

6.     Khu vực 6: Khu vực khối xuất khẩu lao động

7.     Khu vực 7: Các công ty thiết bị trường học.

8.     Khu vực 8: Các công ty thiết bị trường học

9.     Khu vực 9: các Trung tâm giới thiệu việc làm

10.   Khu vực 10: Các đơn vị dịch vụ liên quan đến Giáo dục như: Ngân hàng, viễn thông, Văn phòng phẩm,vv.v

Triển lãm Giáo dục và Định hướng Nghề nghiệp 2015 được sự bảo trợ của Chính phủ Việt Nam: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng Cục Dạy Nghề; Hiệp hội các Trường Đại học và Cao đẳng Việt Nam (AVUC) phối hợp với Liên hiệp Tư vấn Du học Việt Nam (VIECA) và Đề án Ngoại ngữ quốc gia 2010 tổ chức.

Hoạt động triển lãm là nơi kết nối các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục, các trường Đại học, Cao đẳng, Dạy nghề trong và ngoài nước, các sứ quán, các tổ chức giáo dục, các đơn vị tuyển sinh, tuyển dụng, các công ty thiết bị trường học, học sinh và sinh viên.

Chương trình được tổ chức ngày 5-6/3/2015 tại Hà Nội và ngày 8-9/3/2015 tại Tp Hồ Chí Minh.

Hồng Nhung