Các nhà xuất bản phải công bố giá sách giáo khoa lớp 1 trước 15/2/2020

31/12/2019 09:12 Thùy Linh
(GDVN) - Bộ Giáo dục yêu cầu các nhà xuất bản, các Sở Giáo dục tạo điều kiện cho các cơ sở giáo dục, giáo viên, phụ huynh tiếp cận sớm và đầy đủ với sách giáo khoa mới.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn gửi Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh; Nhà xuất bản Đại học Sư phạm; Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh về việc cung cấp thông tin phục vụ việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Theo đó, để kịp thời cung cấp thông tin cho các cơ sở giáo dục phổ thông lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các nhà xuất bản có sách giáo khoa lớp 1 đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt có hình thức phù hợp cung cấp sách giáo khoa đến các địa phương kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo viên, cha mẹ học sinh tiếp cận thông tin về sách giáo khoa nhanh chóng, tiết kiệm, hiệu quả và đầy đủ cho từng môn học để thực hiện việc lựa chọn sách giáo khoa theo quy định của pháp luật. 

Bộ Giáo dục yêu cầu các nhà xuất bản và các Sở tạo điều kiện cho các cơ sở giáo dục, giáo viên, phụ huynh tiếp cận sớm và đầy đủ với sách giáo khoa mới. (Ảnh minh họa: Thùy Linh)

Phương án triển khai cung cấp sách giáo khoa lớp 1 đến các địa phương của các nhà xuất bản cần được thực hiện khẩn trương và báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15/01/2020.

Đồng thời, khẩn trương thực hiện các thủ tục để kịp thời công bố giá của mỗi cuốn sách giáo khoa lớp 1 đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt để các cơ sở giáo dục phổ thông, các địa phương có thông tin đầy đủ khi tổ chức lựa chọn sách giáo khoa, việc công bố giá sách giáo khoa lớp 1 phải được hoàn thành trước ngày 15/02/2020.

Làm không nổi một bộ sách giáo khoa, Bộ Giáo dục đang buông bỏ trách nhiệm!

Và Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã có công văn gửi các sở Giáo dục và Đào tạo về việc chuẩn bị thực hiện việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Cụ thể, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông, trong đó cần tập trung vào quy trình tổ chức cho giáo viên lựa chọn sách phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ để bảo đảm chất lượng, hiệu quả; trách nhiệm của cơ sở giáo dục đối với việc lựa chọn sách giáo khoa bảo đảm sự phù hợp giữa đề xuất của các tổ chuyên môn và kết quả của Hội đồng.

Góp ý của các Sở Giáo dục và Đào tạo gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 10/01/2020.

Các Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động phối hợp với các nhà xuất bản có sách giáo khoa lớp 1 đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt để có hình thức phù hợp cung cấp sách giáo khoa kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo viên, cha mẹ học sinh tiếp cận thông tin về sách giáo khoa nhanh, tiết kiệm, hiệu quả và đầy đủ cho từng môn học để thực hiện việc lựa chọn sách giáo khoa sử dụng theo quy định của pháp luật.

Những nội dung này cần được thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, công khai, minh bạch và hoàn thành trước khi thành lập các hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 1.

Bên cạnh đó, các sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực, có hình thức phù hợp cung cấp sách giáo khoa kịp thời, đầy đủ cho các cơ sở giáo dục phổ thông, để thực hiện việc lựa chọn sách giáo khoa sử dụng theo quy định của pháp luật.

Công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng nêu rõ, trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, các các sở Giáo dục và Đào tạo cũng như các nhà xuất bản, các trường cần kịp thời báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo để có biện pháp giải quyết.

Thùy Linh