Các quy định thí sinh cần ghi nhớ khi thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2020

06/08/2020 13:34 Tùng Dương
GDVN- Từ ngày 8 đến ngày 10/8/2020, gần 850.000 thí sinh sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông. Các em lưu ý cần phải tuyệt đối tuân thủ các quy định.

Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông đợt đầu diễn ra ngày 8 đến 10/8. Thí sinh sẽ phải thi 5 bài, gồm ba bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ.

Các bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên gồm các môn thi thành phần: Vật lý, Hóa học, Sinh học.

Bài thi tổ hợp Khoa học xã hội gồm các môn thi thành phần: Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân.

Để xét công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông, thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông cấp Trung học phổ thông phải dự thi bốn bài thi, gồm ba bài thi độc lập và một bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn.

Infographic: Tùng Dương

Tùng Dương