Các trường thành viên ĐH Huế công bố điểm chuẩn

09/08/2012 09:58 Trương Huyền
(GDVN) - ĐH Huế vừa công bố điểm trúng tuyển của 7 trường thành viên, 3 khoa và 1 phân hiệu kỳ thi tuyển sinh 2012. Qua đó, điểm cao nhất Khoa Răng-Hàm-Mặt của ĐH Y với 23 điểm. Điểm này áp dụng cho thí sinh KV3. Giữa hai KV liền kề cách nhau 0,5 (nửa) điểm, giữa hai đối tượng liền kề là 1 (một) điểm.

>> CHÙM ẢNH: CẢM ĐỘNG CẢNH THÍ SINH KHUYẾT TẬT ĐI TÌM TRI THỨC
>> THẦY ĐÁNH TRÒ; TRÒ GỌI NGƯỜI NHÀ ĐÁNH THÀY...NGẤT XỈU

>> CHÙM ẢNH: CẢM ĐỘNG CẢNH THÍ SINH KHUYẾT TẬT ĐI TÌM TRI THỨC
>> THẦY ĐÁNH TRÒ; TRÒ GỌI NGƯỜI NHÀ ĐÁNH THÀY...NGẤT XỈU
>> CHÙM ẢNH: CẢM ĐỘNG CẢNH THÍ SINH KHUYẾT TẬT ĐI TÌM TRI THỨC
>> THẦY ĐÁNH TRÒ; TRÒ GỌI NGƯỜI NHÀ ĐÁNH THÀY...NGẤT XỈU
>> CHÙM ẢNH: CẢM ĐỘNG CẢNH THÍ SINH KHUYẾT TẬT ĐI TÌM TRI THỨC
>> THẦY ĐÁNH TRÒ; TRÒ GỌI NGƯỜI NHÀ ĐÁNH THÀY...NGẤT XỈU
>> CHÙM ẢNH: CẢM ĐỘNG CẢNH THÍ SINH KHUYẾT TẬT ĐI TÌM TRI THỨC
>> THẦY ĐÁNH TRÒ; TRÒ GỌI NGƯỜI NHÀ ĐÁNH THÀY...NGẤT XỈU
>> CHÙM ẢNH: CẢM ĐỘNG CẢNH THÍ SINH KHUYẾT TẬT ĐI TÌM TRI THỨC
>> THẦY ĐÁNH TRÒ; TRÒ GỌI NGƯỜI NHÀ ĐÁNH THÀY...NGẤT XỈU
>> CHÙM ẢNH: CẢM ĐỘNG CẢNH THÍ SINH KHUYẾT TẬT ĐI TÌM TRI THỨC
>> THẦY ĐÁNH TRÒ; TRÒ GỌI NGƯỜI NHÀ ĐÁNH THÀY...NGẤT XỈU
>> CHÙM ẢNH: CẢM ĐỘNG CẢNH THÍ SINH KHUYẾT TẬT ĐI TÌM TRI THỨC
>> THẦY ĐÁNH TRÒ; TRÒ GỌI NGƯỜI NHÀ ĐÁNH THÀY...NGẤT XỈU
>> CHÙM ẢNH: CẢM ĐỘNG CẢNH THÍ SINH KHUYẾT TẬT ĐI TÌM TRI THỨC
>> THẦY ĐÁNH TRÒ; TRÒ GỌI NGƯỜI NHÀ ĐÁNH THÀY...NGẤT XỈU
>> CHÙM ẢNH: CẢM ĐỘNG CẢNH THÍ SINH KHUYẾT TẬT ĐI TÌM TRI THỨC
>> THẦY ĐÁNH TRÒ; TRÒ GỌI NGƯỜI NHÀ ĐÁNH THÀY...NGẤT XỈU
>> CHÙM ẢNH: CẢM ĐỘNG CẢNH THÍ SINH KHUYẾT TẬT ĐI TÌM TRI THỨC
>> THẦY ĐÁNH TRÒ; TRÒ GỌI NGƯỜI NHÀ ĐÁNH THÀY...NGẤT XỈU
>> CHÙM ẢNH: CẢM ĐỘNG CẢNH THÍ SINH KHUYẾT TẬT ĐI TÌM TRI THỨC
>> THẦY ĐÁNH TRÒ; TRÒ GỌI NGƯỜI NHÀ ĐÁNH THÀY...NGẤT XỈU
>> CHÙM ẢNH: CẢM ĐỘNG CẢNH THÍ SINH KHUYẾT TẬT ĐI TÌM TRI THỨC
>> THẦY ĐÁNH TRÒ; TRÒ GỌI NGƯỜI NHÀ ĐÁNH THÀY...NGẤT XỈU
>> CHÙM ẢNH: CẢM ĐỘNG CẢNH THÍ SINH KHUYẾT TẬT ĐI TÌM TRI THỨC
>> THẦY ĐÁNH TRÒ; TRÒ GỌI NGƯỜI NHÀ ĐÁNH THÀY...NGẤT XỈU
Trương Huyền