Các trường tiếp tục công bố xét tuyển NV3

26/09/2011 15:23 Xuân Trung
(GDVN) -Kết thúc đợt xét tuyển NV2, các trường ĐH NCL  tiếp tục công bố điểm chuẩn và điểm xét tuyển NV3 cho những ngành còn thiếu chỉ tiêu.

Trường ĐH Ngoại ngữ Tin học TP Hồ Chí Minh thông báo điểm trúng tuyển NV2 như sau:

Điểm được tính cho mỗi đối tượng ưu tiên giảm cách nhau 1.0 điểm; mỗi khu vực giảm cách nhau 0.5 điểm.

Các thí sinh nộp đơn xét tuyển NV2. Ảnh Xuân Trung

Hệ Đại học chính quy:

NGÀNH

MÃ NGÀNH

KHỐI
THI

ĐIỂM TRÚNG TUYỂN HSPT-KV3

SỐ ĐẠT ĐIỂM TT

Công nghệ thông tin

101
101

A
D1

13.0
13.0

52
40

Quản trị Kinh doanh quốc tế

400

D1

16.5

6

Quản trị Du lịch – Khách sạn

401

D1

13.0

24

Trung Quốc học

601

D1,D4

13.0

24

Nhật Bản học

602

D1

13.0

29

Hàn Quốc học

603

D1

13.0

35

Ngôn ngữ Anh

701

D1

17.5

6

Quan hệ quốc tế

711

D1

17.0

7

TỔNG CỘNG

223

Hệ Cao đẳng chính quy:

NGÀNH

MÃ NGÀNH

KHỐI
THI

ĐIỂM TRÚNG TUYỂN HSPT-KV3

SỐ ĐẠT ĐIỂM TT

Công nghệ thông tin

C65

A, D1

12.0

48

Tiếng Anh

C66

D1

12.5

144

TỔNG CỘNG

192


Đại học Văn Hiến thông báo mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển NV3 đối với hệ chính quy


Đối với hệ đại học: Xét tuyển kết quả thi tuyển sinh Đại học năm 2011 theo các khối A, B, C, D1,2,3,4,5,6 với tổng điểm ba môn thi Khối A: 13,0; Khối B: 14,0; Khối C: 14,0; Khối D1,2,3,4,5,6  : 13,0.

Đối với cao đẳng: Xét tuyển kết quả thi tuyển sinh Đại học năm 2011 theo các khối A, B, C, D1,2,3,4,5,6 với tổng điểm ba môn thi như sau:  Khối A: 10,0; B: 11,0; C: 11,0; D1,2,3,4,5,6: 10,0.

Ngoài ra, ở kết quả tuyển sinh cao đẳng, trường nhận hồ sơ mức điểm như sau: Khối A: 11,0; B: 12,0; C: 12,0; D1,2,3,4,5,6: 11,0.

Điểm xét tuyển không nhân hệ số, áp dụng cho đối tượng là Học sinh phổ thông, Khu vực 3 (HSPT – KV3). Điểm ưu tiên giữa các nhóm đối tượng là 1,0 điểm và giữa các khu vực kế tiếp là 0,5 điểm.

Cụ thể các ngành như sau:

STT

Mã ngành

Tên ngành/chuyên ngành

Khối xét tuyển

Chỉ tiêu dự kiến

ĐẠI HỌC

700

1

101

Công nghệ thông tin. Chuyên ngành: Hệ thống thông tin, Truyền thông và mạng máy tính, Kỹ thuật phần mềm, Công nghệ thông tin

Chuyên ngành mới: Công nghệ Nội dung số

A, B, D1,2,3,4,5,6

70

2

102

Kỹ thuật điện tử, truyền thông. Chuyên ngành: Tin học-Viễn thông, Điện tử-Viễn thông.

Chuyên ngành mới: Hệ thống viễn thông và truyền thông

A, B, D1,2,3,4,5,6

70

3

401

Quản trị kinh doanh. Ngành: Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính-Ngân hàng, Kinh doanh-Thương mại. Chuyên ngành mới: Quản trị công nghệ và truyền thông

A, D1,2,3,4,5,6

110

4

402

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (chuyên ngành Quản trị Lữ hành, Hướng dẫn du lịch)

Quản trị khách sạn (gồm 2 chuyên ngành: Quản trị Khách sạn-Nhà hàng;  Quản trị khu du lịch). 

A, C, D1,2,3,4,5,6

110

5

501

Xã hội học. Chuyên ngành: Xã hội học, Xã hội học truyền thông và báo chí, Xã hội học kinh tế

A, B, C, D1,2,3,4,5,6

70

6

502

Tâm lý học. Chuyên ngành: Tham vấn và trị liệu tâm  lý, Tham vấn và quản trị nhân sự

A, B, C, D1,2,3,4,5,6

70

7

601

Văn học. Chuyên ngành: Văn sư phạm, Văn truyền thông

C, D1,2,3,4,5,6

70

8

701

Ngôn ngữ Anh. Chuyên ngành: Tiếng Anh thương mại

D1

50

9

706

Đông Phương học. Ngành: Nhật Bản học, Hàn Quốc học

C, D1,2,3,4,5,6

80

STT

Mã ngành

Tên ngành/chuyên ngành

Khối xét tuyển

Chỉ tiêu dự kiến

CAO ĐẲNG

200

1

C65

Tin học ứng dụng. Chuyên  ngành: Hệ thống thông tin, Truyền thông và mạng máy tính, Công nghệ thông tin, Tin học ứng dụng 

A, B, D1,2,3,4,5,6

50

2

C66

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông. Chuyên ngành: Tin học-Viễn thông, Điện tử-Viễn thông

A, B, D1,2,3,4,5,6

50

3

C67

Quản trị kinh doanh. Ngành: Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính-Ngân hàng

A, D1,2,3,4,5,6

50

4

C68

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (chuyên ngành Quản trị Lữ hành, Hướng dẫn du lịch)

Quản trị khách sạn (gồm 2 chuyên ngành: Quản trị Khách sạn-Nhà hàng;  Quản trị khu du lịch). 

A, C, D1,2,3,4,5,6

50

Trường đại học Hùng Vương TP Hồ Chí Minh mức điểm nhận hồ sơ NV3 cho 849 chỉ tiêu đại học và cao đẳng, đối với những thí sinh thi theo đề thi chung đại học: Điểm đối với HSPT khu vực 3 (mỗi khu vực kế tiếp giảm 0.5 điểm, đối tượng kế tiếp giảm 1 điểm) dành cho tất cả các ngành như sau:

Trình độ đại học gồm 724 chỉ tiêu:

Mã ngành

Ngành

Điểm xét tuyển

A

B

C

D

102

Công nghệ Thông tin

13

13

103

Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng

13

300

Công nghệ Sau thu hoạch

13

14

13

401

Quản trị Kinh doanh

13

13

402

Quản lý Bệnh Viện

13

14

13

403

Tài chính – Ngân hàng

13

13

404

Kế Toán

13

13

501

Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành

13

14

13

701

Ngôn ngữ Anh

13

705

Ngôn ngữ Nhật

13


Trình độ Cao đẳng: 125 chỉ tiêu

Mã ngành

Ngành

Điểm xét tuyển

A

B

C

D

C65

Công nghệ Thông tin

10

10

C70

Công nghệ Sau thu hoạch

10

11

10

C72

Tiếng Nhật

10

Thi theo đề thi chung Cao đẳng:

Mã ngành

Ngành

Điểm trúng tuyển

A

B

C

D

C65

Công nghệ Thông tin

13

13

C70

Công nghệ Sau thu hoạch

10

11

10

C72

Tiếng Nhật

10

Cùng ngày, trường đại học Phương Đông cũng thông báo xét tuyển NV3 như sau:

Điểm KV, ƯT được cộng: KV2: 0,5;  KV2-NT: 1;  KV1: 1,5;  ƯT2 : 1 ;   ƯT 1 : 2. Nhận hồ sơ xét tuyển NV3 Cao đẳng của các thí sinh có kết quả thi đại học và kết quả thi cao đẳng theo đề thi chung của Bộ Giáo dục & Đào tạo. Cụ thể:

Ngành

Khối

Điểm sàn

Ghi chú

HỆ ĐẠI HỌC (xét tuyển: 139 chỉ tiêu)

Công nghệ thông tin

100

A,D1

13

Công nghệ Điện tử viễn thông

101

A,D1

13

Công nghệ kỹ thuật Cơ - Điện tử

112

A

13

Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử
(Tự động hóa, hệ thống điện)

113

A

13

KT XD công trình giao thông

115

A

13

Công nghệ sinh học

301

A

13

B

14

Công nghệ kỹ thuật môi trường

302

A

13

B

14

Ngôn ngữ Anh

751

D1

13

Ngôn ngữ Trung quốc

754

D

13

Ngôn ngữ Nhật

756

D

13

HỆ CAO ĐẲNG (xét tuyển: 57 chỉ tiêu)

Công nghệ thông tin

C65

A,D1

10

Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị Du lịch)

C66

A,D

10

C

11

Kế toán

C67

A,D

10

Công nghệ KT xây dựng

C68

A

10

Trường ĐH Thành Tây tiếp tục xét tuyển NV3 năm học 2011. Các thí sinh đủ điểm sàn của Bộ GD&ĐT quy định đều được gọi nhập học. Trong đó, có 520 chỉ tiêu (ĐH: 400, CĐ: 120). Điểm trúng tuyển khối V vào ngành Kỹ thuật công trình xây dựng đối với ĐH là 11 điểm, CĐ là 8 điểm, với điều kiện điểm ba môn không nhân hệ số và không có điểm 0.

Cùng ngày, trường đại học Đông Á cũng thông báo tuyển NV3 với 1.500 chỉ tiêu (400 chỉ tiêu bậc Đại học và 1.100 chỉ tiêu bậc Cao đẳng), thí sinh sẽ có cơ hội trúng tuyển rất lớn khi đăng ký xét tuyển nguyện vọng bậc học, ngành học phù hợp tại trường. Năm 2011, Đại học Đông Á chính thức tuyển sinh ngành Điều dưỡng, hình thức xét tuyển, với 100 chỉ tiêu bậc Đại học và 200 chỉ tiêu bậc Cao đẳng.

Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển NV3 từ 20/9 – 10/10. Dự kiến công bố danh sách trúng tuyển chính thức vào ngày 15/10 theo quy định.

Xuân Trung