Cách thức xác nhận nhập học trực tuyến vào lớp 10 ở Hà Nội

26/04/2019 06:57 Trinh Phúc
(GDVN) - Theo Sở Giáo dục Hà Nội, trong thời gian xác nhận nhập học, có thể thay đổi nguyện vọng trúng tuyển trực tuyến một cách dễ dàng, thuận lợi.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có văn bản hướng dẫn hỗ trợ học sinh và cha mẹ học sinh nhập học, quy trình và các mốc thời gian quan trọng kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019 - 2020. 

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, việc xác nhận nhập học trực tuyến giúp cha mẹ học sinh xác nhận nhập học vào lớp 10 trung học phổ thông được thuận lợi, nhanh chóng, chính xác.

Giúp việc quản lý, chỉ đạo được khoa học, thuận lợi, dễ dàng, minh bạch và công bằng.

Trong thời gian xác nhận nhập học, học sinh/cha mẹ học sinh có thể thay đổi nguyện vọng trúng tuyển trực tuyến một cách dễ dàng, thuận lợi.

Thời gian xác nhận nhập học và nộp hồ sơ nhập học

1. Xác nhận nhập học: Từ ngày 20/6/2019 đến ngày 22/6/2019

2. Tuyển sinh bổ sung và nộp hồ sơ nhập học: Từ ngày 1/7/2019 đến ngày 15/7/2019.

Các bước để cha mẹ học sinh xác nhận nhập học:

Bước 1: Truy cập vào trang sổ liên lạc điện tử (PINO), học sinh/cha mẹ học sinh truy cập vào trang https://solienlacdientu.hanoi.gov.vn (nếu dùng máy tính) hoặc phần mềm PINO (nếu dùng thiết bị di động thông minh) đăng nhập bằng tài khoản và mật khẩu được cấp;

Trong danh sách các trường được trúng tuyển, cha mẹ học sinh chọn trường cần nhập học và nhấn nút “Xác nhận”.

Bước 4: Hệ thống xác nhận lại việc nhập học vào lớp 10 trung học phổ thông.

Sau khi xác nhận vào trường cần nhập học, hệ thống sẽ khẳng định lại việc nhập học vào trường trúng tuyển. Nếu đồng ý chọn “có” để chuyển sang bước tiếp theo, nếu không thì chọn “không” để quay lại.

Bước 5: Nhập học thành công

Sau khi xác nhận thành công, hệ thống sẽ hiển thị kết quả xác nhận nhập học.

Bước 6: In giấy xác nhận nhập học

Học sinh/cha mẹ học sinh nhấn nút “in giấy xác nhận nhập học” để in giấy xác nhận nhập học vào trường;

Học sinh/cha mẹ học sinh có thể nhấn nút “Hủy xác nhận” hoặc nhấn nút “Đổi nguyện vọng” (nếu học sinh trúng tuyển nhiều nguyện vọng) để thay đổi việc xác nhận nhập học vào lớp 10 trung học phổ thông trong thời gian từ ngày 20/6/2019 đến hết 24h00 ngày 22/6/2019.

Lưu ý: Mật khẩu và tài khoản do trường trung học cơ sở bàn giao cho cha mẹ học sinh để sử dụng sổ liên lạc điện tử. Để đảm bảo an toàn thông tin khi xác nhận nhập học trực tuyến, cha mẹ học sinh cần đổi mật khẩu ngay sau khi đăng nhập lần đàu vào trang sổ liên lạc điện tử.

Trinh Phúc