Cấp dưới bị hủy bổ nhiệm vì Giám đốc Sở Tư pháp “lơ mơ” pháp luật

18/03/2020 06:25 Ánh Phương
(GDVN) - Lãnh đạo Sở Tư pháp và cá nhân các ông Bùi Đình Sơn, Nguyễn Xuân Hạnh xin “rút kinh nghiệm sâu sắc” vì những vi phạm trong quá trình thực hiện bổ nhiệm cán bộ.

Vi phạm được chỉ rõ

Tại Văn bản số 14/KL-SNV, ngày 13/9/2019, Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa kết luận, việc điều động ông Nguyễn Xuân Hạnh giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh Thanh Hóa có nhiều vi phạm.

Cụ thể văn bản nêu: “Không có hồ sơ thể hiện việc Lãnh đạo Sở Tư pháp chỉ đạo bộ phận tổ chức hoặc trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với tập thể lãnh đạo, chi ủy Văn phòng sở (nơi có công chức đi) và Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước (nơi có công chức đến), về chủ trương điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Hạnh.

Tuy có văn bản của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước (do ông Nguyễn Hữu Long - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm ký) đề nghị Giám đốc Sở Tư pháp điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Hạnh, Chánh Văn phòng sở, giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước, nhưng không có hồ sơ thể hiện việc họp lấy ý kiến của tập thể lãnh đạo Trung tâm trợ giúp pháp lý về việc bổ nhiệm trên.

Hồ sơ của người được điều động, bổ nhiệm chưa đảm bảo đầy đủ, đúng quy định tại Điều 9, Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý ban hành kèm theo Quyết định số 2235/2017/QĐ-UBND ngày 28/6/2017 của UBND tỉnh”.

Sở Tư pháp Thanh Hóa (Ảnh: Tác giả cung cấp)

Ngoài ra, việc điều động ông Nguyễn Xuân Hạnh – Chánh văn phòng đến nhận công tác tại Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý đã “Không thực hiện quy trình bổ nhiệm là không đúng quy định.

Bởi lẽ, căn cứ Khoản 10, Điều 7 Luật Cán bộ, công chức năm 2008, thì điều động cán bộ, công chức là việc cán bộ, công chức được cơ quan có thẩm quyền quyết định chuyển từ cơ quan, tổ chức, đơn vị này đến làm việc ở cơ quan, tổ chức, đơn vị khác, không phải để đảm nhiệm chức vụ ở đơn vị được điều động đến. 

Để đảm nhiệm chức vụ mới ở đơn vị đến công tác, công chức phải được cấp có thẩm quyền thực hiện quy trình bổ nhiệm chức vụ.

Như vậy việc bố trí ông Hạnh giữ chức Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý phải thực hiện quy trình bổ nhiệm nguồn nhân sự.

Việc Sở Tư pháp chỉ xây dựng kế hoạch và ban hành quyết định điều động là không đúng quy trình. Nội dung quyết định điều động giữ chức vụ không ghi thời hạn giữ chức vụ đối với ông Nguyễn Xuân Hạnh là không đúng quy định.

Việc điều động ông Nguyễn Xuân Hạnh giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý trong điều kiện chưa đề nghị bổ nhiệm trợ giúp viên pháp lý; chưa đảm bảo tiêu chuẩn trình độ trung cấp chính trị trở lên theo quyết định số 2235/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân tỉnh, quy trình điều động, bổ nhiệm chưa đúng quy định.

Giám đốc Sở Tư pháp chưa nghiên cứu kỹ văn bản

Trước những thiếu sót, khuyết điểm có liên quan tới việc bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Hạnh đã được chỉ rõ, Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản về việc kiểm điểm trách nhiệm việc điều động, bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý, trong đó có việc yêu cầu Giám đốc Sở Tư pháp kiểm điểm trách nhiệm trong việc để xảy ra những thiếu sót, khuyết điểm trong vụ việc này.


Lãnh đạo Sở Tư pháp Thanh Hóa bị đề nghị kiểm điểm vì “nâng đỡ không trong sáng”

Ngày 27/02/2020, Sở Tư pháp đã tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của tập thể cá nhân liên quan, trong đó văn bản kiểm điểm nêu rõ:

“Lãnh đạo Sở Tư pháp chưa nghiên cứu kỹ Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý ban hành kèm theo Quyết định số 2235/QĐ-UBND ngày 28/6/2017 của UBND tỉnh; trong nội bộ tập thể lãnh đạo Sở chưa có sự thống nhất cao khi họp bàn việc điều động, bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý.

Ông Bùi Đình Sơn - Giám đốc Sở Tư pháp chưa nghiên cứu kỹ Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý ban hành kèm theo Quyết định số 2235/QĐ- UBND của UBND tỉnh; chưa sâu sát, xem xét kỹ hồ sơ cán bộ khi bộ phận tham mưu công tác cán bộ trình lên.

Thực hiện việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Hạnh khi chưa có sự đồng thuận cao trong tập thể lãnh đạo Sở, chưa trao đổi, thảo luận trước khi ban hành Quyết định.

Ông Nguyễn Xuân Hạnh - Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý (nguyên Chánh Văn phòng Sở Tư pháp): chưa nghiên cứu kỹ Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý ban hành kèm theo Quyết định số 2235/QĐ-UBND của UBND tỉnh và các văn bản pháp luật có liên quan dẫn đến thiếu sót, khuyết điểm trong việc tham mưu cho Giám đốc Sở Tư pháp.

Lãnh đạo Sở Tư pháp và cá nhân các ông Bùi Đình Sơn, Nguyễn Xuân Hạnh xin rút kinh nghiệm sâu sắc”, văn bản kiểm điểm trách nhiệm nêu rõ.

Về việc xử lý quyết định bổ nhiệm đối với ông Nguyễn Xuân Hạnh, mới đây, Giám đốc Sở Tư pháp đã ban hành quyết định về việc thu hồi, hủy bỏ Quyết định về việc điều động ông Nguyễn Xuân Hạnh, Chánh Văn phòng đến nhận công tác tại Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và giữ chức danh Giám đốc.

Quyết định nêu rõ: “Thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 99/QĐ-STP ngày 23/4/2019 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc điều động ông Nguyễn Xuân Hạnh giữ chức Chánh Văn phòng đến nhận công tác tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước và giữ chức danh Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước Thanh Hóa”.

Ông Nguyễn Xuân Hạnh tiếp tục giữ chức vụ Chánh Văn phòng Sở Tư pháp theo quyết định số 116/QĐ-STP ngày 7/8/2017 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc điều động, bổ nhiệm Chánh Văn phòng sở”, Quyết định nêu.

Vấn đề đặt ra là, ngoài việc hủy quyết định bổ nhiệm đối với ông Hạnh (nếu có), thì tính pháp lý của các văn bản giấy tờ, có tính pháp lý do ông Hạnh ký (thời điểm giữ chức Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước) liệu có hiệu lực về mặt pháp luật?

Các văn bản đó có ảnh hưởng gì tới công tác quản lý nhà nước nói chung, việc trợ giúp pháp lý nói riêng? Những câu hỏi trên đến nay vẫn chưa được làm rõ.

Ánh Phương