Cập nhật: Chỉ tiêu tuyển sinh 2013 của 186 trường ĐH, CĐ

09/02/2013 06:28 Trang Trần (tổng hợp)
(GDVN) - Giaoduc.net.vn cập nhật chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013 đã công bố của 186 trường đại học, cao đẳng trên cả nước.

* Ghi chú: 

- Trường có thông tin mới nhất được update ở trên cùng

- Cách tìm kiếm: Gõ tổ hợp phím Ctrl + F, sau đó điền tên trường (ghi rõ chữ "Đại học" thay vì "ĐH", "Cao đẳng" thay vì "CĐ", "Học viện" thay vì "HV").  Ví dụ: Đại học Bách khoa Hà Nội, Cao đẳng Công thương

- Đặc biệt, bạn bấm vào bài Chỉ tiêu tuyển sinh các trường công an 2013 nếu muốn tìm kiếm chỉ tiêu của 6 trường: Học viện An ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân, Trường ĐH An ninh nhân dân, Trường ĐH Cảnh sát nhân dân, Trường ĐH Phòng cháy chữa cháy, Trường ĐH Kỹ thuật - hậu cần công an nhân dân

- Bấm vào bài Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Quốc gia TPHCM 2013 nếu muốn tìm chỉ tiêu của tất cả các trường thành viên. 

186.Chỉ tiêu tuyển sinh Học Viện Khoa Học Quân Sự - Thi ở phía Bắc 2013

185.Chỉ tiêu tuyển sinh Học Viện Khoa học Quân sự - Thi ở phía Nam 2013

184.Chỉ tiêu tuyển sinh Học viện Kỹ thuật Mật mã năm 2013

183.Chỉ tiêu tuyển sinh ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH QGHN) 2013

182.Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học QGHN) 2013

181.Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Ngoại Ngữ (Đại học Quốc gia HN) năm 2013

179.Chỉ tiêu tuyển sinh Khoa Luật (Đạ học Quốc gia HN) năm 2013

178.Chỉ tiêu tuyển sinh Khoa Quốc tế (Đại học Quốc gia HN) năm 2013

177.Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Kỹ thuật Công nghiệp (ĐH Thái Nguyên) 2013

176.Chỉ tiêu ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh (Đại học Thái Nguyên) 2013

175.Chỉ tiêu ĐH Công nghệ thông tin và truyền thông (ĐH Thái Nguyên) 2013

174.Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Y Dược - Đại học Huế năm 2013

173.Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Kinh Tế - Đại học Đà Nẵng 2013

172.Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Đà Nẵng 2013

171.Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Nông Lâm (Đại học Thái Nguyên) năm 2013

170.Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Y - Dược (Đại học Thái Nguyên) năm 2013

169.Chỉ tiêu tuyển sinh Khoa Ngoại ngữ (Đại học Thái Nguyên) năm 2013

168.Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên) năm 2013

167.Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Sư phạm (Đại học Thái Nguyên) năm 2013

166.Chỉ tiêu tuyển sinh Khoa Du lịch - Đại học Huế năm 2013

165.Chỉ tiêu tuyển sinh Khoa Giáo dục thể chất - Đại học Huế năm 2013

164.Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Nghệ Thuật - Đại học Huế năm 2013

163.Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Sư Phạm - Đại học Huế năm 2013

162.Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Khoa Học - Đại học Huế năm 2013

161.Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Huế năm 2013

160.Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Kinh tế - Đại học Huế năm 2013

159.Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên 2013

158.Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng Tài chính - Quản trị Kinh doanh 2013

157.Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng Tài chính - Hải quan năm 2013

156.Chỉ tiêu tuyển sinh Học viện Tài chính năm 2013

155.Chỉ tiêu tuyển sinh Học Viện Quân Y (Quân sự thi ở phía Nam) năm 2013

154.Chỉ tiêu tuyển sinh Học Viện Quân Y (Quân sự thi ở phía Bắc ) năm 2013

153.Chỉ tiêu tuyển sinh Học Viện Quân Y (Dân sự thi ở phía Nam) năm 2013

152.Chỉ tiêu tuyển sinh Học Viện Quân Y (Hệ dân sự ở phía Bắc) năm 2013

151.Chỉ tiêu tuyển sinh Học viện y dược học cổ truyền Việt Nam 2013

150.Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Y Tế Công Cộng năm 2013

149.Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Y Thái Bình năm 2013

148.Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Y Khoa Vinh năm 2013

147.Chỉ tiêu tuyển sinh Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam 2013

146.Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Y Hà Nội năm 2013

145.Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội năm 2013

144.Chỉ tiêu tuyển sinh Cao Đẳng Sư phạm Hà Nội năm 2013

143.Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương Mại 2013

142.Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng Thương mại năm 2013

141.Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Thương Mại năm 2013

140.Chỉ tiêu tuyển sinh Cao Đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TPHCM 2013

139.Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Kon Tum 2013

138.Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Miền Nam 2013

137.Chỉ tiêu tuyển sinh Cao Đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Kiên Giang 2013

136.Chỉ tiêu tuyển sinh Cao Đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Sài Gòn 2013

135.Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh phúc 2013

134.Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long 2013

133.Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng Công thương TPHCM 2013

132.Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Nghệ An 2013

131.Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng Dân lập Kinh tế kỹ thuật Đông Du 2013

130.Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên 2013

129.Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp năm 2013

128.Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp năm 2013

127.Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2013

126.Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Sư Phạm Hà Nội 2 năm 2013

125.Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Sư phạm Kỹ Thuật TPHCM 2013

124.Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên 2013

123.Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương 2013

122.Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng Sư phạm Long An năm 2013

121.Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng Sư phạm Cà Mau năm 2013

120.Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận năm 2013

119.Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận năm 2013

118.Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh năm 2013

117.Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng Sư phạm Quảng Ninh năm 2013

116.Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng Sư phạm Yên Bái năm 2013

115.Chỉ tiêu tuyển sinh Cao Đẳng Sư phạm Hà Tây năm 2013

114.Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng Cộng đồng Bắc Kạn năm 2013

113.Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng năm 2013

112.Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng Sư phạm Hà Giang năm 2013

111.Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên năm 2013

110.Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Thủy Lợi cơ sở 2 năm 2013

109.Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng Công thương TPHCM năm 2013

108.Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng Kinh tế TPHCM năm 2013

107.Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng Điện lực TPHCM năm 2013

106.Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội 2013

105.Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Nông nghiệp Hà Nội 2013

104.Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội năm 2013

103.Chỉ tiêu tuyển sinh Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội năm 2013

102.Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội 2013

101.Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội năm 2013

100.Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội 2013

99.Chỉ tiêu tuyển sinh Cao Đẳng Công Nghệ Hà Nội năm 2013

98.Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội 2013

97.Chỉ tiêu tuyển sinh Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội năm 2013

96.Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Lao Động - Xã Hội năm 2013

95.Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 2013

94.Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Hà Nội năm 2013

93.Chỉ tiêu tuyển sinh Viện Đại học Mở Hà Nội năm 2013

92.Chỉ tiêu tuyển sinh Đai học Mỏ Địa chất Hà Nội 2013

91.Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Luật Hà Nội năm 2013

90.Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 2013

89.Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội 2013

88.Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Dược Hà Nội 2013

87.Chỉ tiêu tuyển sinh Cao Đẳng Công nghiệp - Dệt may thời trang 2013

86.Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng Sư phạm Trung ương TPHCM 2013

85.Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng sư phạm Trung ương - Nha Trang 2013

84.Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng Sư phạm Trung ương năm 2013

83.Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng Tài nguyên và môi trường miền Trung 2013

82.Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng Thống kê năm 2013

81.Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Thành Đô năm 2013

80.Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TPHCM 2013

79.Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại 2013

78.Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng Công thương TPHCM 2013

77.Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng giao thông vận tải III năm 2013

76.Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng điện tử - điện lạnh Hà Nội 2013

75.Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên 2013

74.Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Hải Phòng năm 2013

73.Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học dân lập Hải Phòng 2013

72.Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu 2013

71.Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Hàng Hải năm 2013

70.Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng cộng đồng Hải Phòng 2013

69.Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Y Hải Phòng năm 2013

68.Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng Hàng hải 1 Hải Phòng 2013

67.Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà nội 2013

66.Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức 2013

65.Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng 2013

64.Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng Công nghiệp Phúc Yên 2013

63,Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Bạc Liêu năm 2013

62.Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định 2013

61.Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Hồng Đức năm 2013

60.Chỉ tiêu tuyển sinh Học viện Ngoại giao 2013

59.Chỉ tiêu tuyển sinh Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông 2013

58.Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Ngoại thương năm 2013

57.Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Vinatex TPHCM 2013

56.Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TPHCM 2013

55.Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Tài nguyên và Môi trường TPHCM 2013

54.Chỉ tiêu tuyển sinh ĐH Y dược Cần Thơ năm 2013

53.Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học An Giang năm 2013

52.Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Tiền Giang năm 2013

51.Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Tài chính Kế toán 2013

50.Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Nông Lâm TPHCM 2013

44-49.Chỉ tiêu tuyển sinh các trường công an 2013

43.Chỉ tiêu tuyển sinh Trường ĐH Thủ Dầu Một năm 2013

42.Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng 2013

41.Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng Công thương TPHCM 2013

40.Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng Công nghệ quản trị doanh nghiệp 2013

39.Chỉ tiêu tuyển sinh Trường ĐH Thủ Dầu Một năm 2013

38.Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng Kinh tế - kỹ thuật Cần Thơ năm 2013

37.Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng Xây dựng số 2 năm 2013

36.Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng Kinh tế đối ngoại năm 2013

35.Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải 2013

34.Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Văn hóa Hà Nội năm 2013

33.Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Tây Nguyên năm 2013

32.Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Xây dựng miền Tây 2013

31.Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Tài chính Kế toán Quảng Ngãi 2013

30.Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Khoa học và công nghệ Hà Nội 2013

29.Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2013

28.Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Trà Vinh năm 2013

27.Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Bách khoa Hà Nội 2013

26.Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Lâm nghiệp 2013

25.Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Kỹ thuật - Công nghệ TP.HCM 2013

24.Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Công nghiệp thực phẩm TPHCM 2013

23.Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Giao thông Vận tải 2013

22.Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Hoa Sen 2013

21.Chỉ tiêu tuyển sinh Học viện Chính sách và Phát triển 2013

20.Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Kinh tế Tài chính TPHCM 2013

19.Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Xây dựng năm 2013

18.Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học FPT năm 2013

17.Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Nguyễn Trãi năm 2013

16.Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Đồng Tháp 2013

15.Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Kiến trúc TPHCM năm 2013

14.Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Văn hóa TPHCM 2013

13.Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Cần Thơ 2013

12.Chỉ tiêu tuyển sinh Học viện Hàng không Việt Nam 2013

10.Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Kinh tế Quốc dân 2013

9.Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Ngân Hàng TPHCM 2013

8.Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Sư Phạm TPHCM 2013

7.Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Nông Lâm TPHCM 2013

6.Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Tài chính Marketing 2013

5.Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Sài Gòn 2013

4.Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Đà Nẵng 2013

3.Chỉ tiêu tuyển sinh Học viện Báo chí & Tuyên truyền 2013

2.Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Công nghiệp Hà Nội 2013

1.Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Quốc gia TP.HCM 2013

* Tiếp tục cập nhật...

Trang Trần (tổng hợp)