Cấu trúc đề các môn thi tuyển sinh vào lớp 10 năm tới ở Sài Gòn

05/12/2019 13:21 Việt Dũng
(GDVN) - Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa thông tin một số nội dung quan trọng của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học tới.

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học tới (2020 – 2021) ở thành phố sẽ vẫn giữ tính ổn định như các năm học trước.

Học sinh sẽ dự thi 3 môn là Văn, Toán và Ngoại ngữ.

Các em có nhu cầu đăng ký dự thi vào lớp 10 ở các trường chuyên, lớp chuyên sẽ làm thêm bài thi môn chuyên tương ứng với môn đã đăng ký.

Học sinh Sài Gòn sau buổi thi tuyển sinh vào lớp 10 (ảnh: báo Giáo dục Thời Đại)

Tương tự như dự thi vào lớp 10 công lập của năm học này, năm học tới, dự thi vào lớp 10 ở Thành phố Hồ Chí Minh thì đề thi sẽ vẫn giữ vững tính thực tiễn, tăng cường khuyến khích học sinh thể hiện khả năng tư duy, vận dụng kiến thức vào giải quyết các vấn đề của cuộc sống.

Cấu trúc đề thi môn Toán: Phần kiểm tra kiến thức chung sẽ chiếm khoảng 5,5 điểm. Những câu hỏi còn lại sẽ dành để phân loại thí sinh, với độ khó tương đương của kỳ thi năm nay.

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, sẽ kiên quyết trừ điểm những lỗi mà học sinh có thể mắc phải trong quá trình vẽ hình, giải phương trình, hệ phương trình.

Một lưu ý cho các thí sinh làm bài thi môn Toán trong kỳ thi này: Số Pi nếu được đề bài thi cho sẵn, thì dùng con số này để giải bài, nếu không nói gì trong đề thì mặc định là số nhớ của máy tính.

Giải các dạng toán thực tế, cần phải đưa về phương trình dạng chuẩn, mới được phép sử dụng máy tính để tìm ra nghiệm. Bài làm của thí sinh không đưa về phương trình dạng chuẩn, mà cho ra luôn nghiệm sẽ không được chấp nhận.

Với dạng toán giải phương trình, hệ phương trình phải có lý luận để đưa ra phương trình như: Gọi x là đơn vị, điều kiện thì mới có điểm.

Khi vẽ hình, trừ hình tròn có thể sử dụng bút chì, các hình học còn lại thí sinh phải vẽ bằng bút mực.

Nếu vẽ bằng bút chì trong những trường hợp này được coi là phạm quy. Nếu vẽ đồ thị hàm số thì phải chỉ rõ trục tung, trục hoành.

Về môn Văn: Cấu trúc đề thi sẽ gồm 2 phần là Đọc hiểu và Tạo lập văn bản (Nghị luận xã hội, Nghị luận văn học).

Về môn Ngoại ngữ (tiếng Anh): Tăng cường các câu hỏi có yếu tố mang tính thực tiễn.

Việt Dũng