Chỉ tiêu nhóm ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng cao nhất

26/12/2011 06:00 Theo Thanh Niên
Ngày 24.12, Bộ GD-ĐT tổ chức hội nghị kế hoạch ngân sách năm 2012 các trường và đơn vị trực thuộc Bộ.

Dự kiến tổng chỉ tiêu tuyển mới toàn ngành hệ chính quy ĐH, CĐ năm 2012 là 576.000, trong đó ĐH là 310.000, CĐ 266.000.

Chỉ tiêu tuyển mới sẽ phân theo nhóm ngành; cao nhất là kinh tế, tài chính, ngân hàng, chiếm tỷ lệ 32%; kỹ thuật công nghệ 30%; sư phạm 9,5%; khoa học tự nhiên và xã hội nhân văn 9%; nông lâm ngư nghiệp: 7,5%; y dược: 7%; nghệ thuật, thể dục thể thao 5%.

Tính bình quân, chỉ tiêu năm 2012 tăng khoảng 6% so với năm 2011. Tỷ lệ tuyển mới hệ chính quy trung cấp chuyên nghiệp là 300.000, giảm 0,1% so với năm trước.

Kết quả kiểm toán ngân sách tiền và tài sản nhà nước năm 2010 tại Bộ GD-ĐT cho thấy có một số đơn vị chưa phản ánh số đã chi từ nguồn học phí, một số nội dung chi chưa đủ thủ tục quyết toán hoặc sai nguồn kinh phí, sai chế độ.

Đặc biệt, một số trường thu học phí hệ chính quy, không chính quy, lệ phí tuyển sinh vượt mức quy định, đồng thời tự ý thu nhiều khoản chưa có trong quy định.

Hầu hết các trường không nộp học phí đầy đủ và kịp thời vào kho bạc nhà nước để kiểm soát chi mà chỉ nộp một tỷ lệ nhỏ, số còn lại để tự chi và gửi ngân hàng lấy lãi.

Theo Thanh Niên