Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học QGHN) 2013

09/02/2013 05:49 Trần Trang
(GDVN) - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học QGHN) đã công bố chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013.
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học QGHN)
Mã tuyển sinh: QHT
Cụm trường:Quốc gia Hà nội
Tên tiếng Anh: Hanoi City National University, College of Natural Sciences
Cơ quanchủ quản: Chính phủ
Địa chỉ: Số 334 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Website: http://www.hus.edu.vn

Tổng chỉ tiêu năm 2013: 1310
Các ngành đào tạo trình độ Đại học

Tên ngành/nhóm ngành Khối Chỉ tiêu
2013
Toán học

Các hướng chuyên ngành: (1) Toán học; (2) Toán ứng dụng; (3) Toán – Cơ

D460101 A,A1
Máy tính và Khoa học máy tính
D480105 A,A1
Vật lý học
D440102 A,A1
Khoa học vật liệu
D430122 A,A1
Công nghệ hạt nhân
D440103 A,A1
Khí tượng học D440221 A,A1
Thủy văn học
D440224 A,A1
Hải dương học
D440228 A,A1
Hoá học
D440112 A,A1
Công nghệ kỹ thuật hoá học
D510401 A,A1
Hoá dược
D440113 A,A1
Địa lý tự nhiên

Các chuyên ngành: (1) Bản đồ viễn thám và hệ thông tin Địa lí; (2) Sinh thái cảnh quan và môi trường; (3) Địa lí du lịch và du lịch sinh thái; (4) Địa lí và môi trường biển

D440217 A,A1
Quản lý đất đai

Các chuyên ngành: (1) Quản lí đất đai và môi trường; (2) Công nghệ địa chính; (3) Kinh tế đất và thị trường bất động sản

D850103 A,A1
Địa chất học

Các hướng chuyên ngành: (1) Dầu khí; (2) Khoáng chất công nghiệp; (3) Tìm kiếm khoáng sản; (4) Ngọc học - đá quý; (5) Địa chất biển; (6) Địa chất du lịch

D440201 A,A1
Kỹ thuật Địa chất

Các hướng chuyên ngành: (1) Công nghệ nền móng; (2) Tai biến thiên nhiên và biến đổi khí hậu; (3) Ô nhiễm môi trường nước và đất; (4) Đánh giá tác động môi trường do khai thác dầu khí, khoáng sản và phát triển công nghiệp; (5) Địa kĩ thuật công trình; (6) Khảo sát xây dựng công trình dân dụng, giao thông, thủy lợi và năng lượng

D520501 A,A1
Quản lý tài nguyên và môi trường

Các hướng chuyên ngành: (1) Quản lí tài nguyên dầu khí, khoáng sản rắn, tài nguyên nước; (2) Quản lí tài nguyên và kinh tế phát triển; (3) Quản lí tài nguyên môi trường sông và biển; (4) Quản lí tài nguyên và phát triển bền vững

D850101 A,A1
Sinh học
D420101 A,A1,B
Công nghệ Sinh học
D420201 A,A1,B
Khoa học môi trường
D440301 A,A1,B
Công nghệ kỹ thuật môi trường
D510604 A,A1
Khoa học đất
D440306 A,A1,B
Các qui định và thông báo:
Vùng tuyển:
Tuyển sinh trong cả nước
Trần Trang