Chỉ tiêu tuyển sinh Đai học Mỏ Địa chất Hà Nội 2013

03/02/2013 19:43 Trần Trang
(GDVN) - Trường Đai học Mỏ Địa chất Hà Nội đã công bố chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013.
Trường Đai học Mỏ Địa chất Hà Nội
Mã tuyển sinh: MDA
Cơ quanchủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Địa chỉ: Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội
Website: http://www.humg.edu.vn

Tổng chỉ tiêu năm 2013: 4500 (ĐH: 3500, CĐ: 1000)

Các ngành đào tạo trình độ Đại học
Tên ngành/nhóm ngành Khối Chỉ tiêu
2013
Kỹ thuật dầu khí

Đào tạo tại trường và tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

D520604 A
Kỹ thuật Địa vật lý
D520502 A
Công nghệ kỹ thuật hóa học

Đào tạo tại trường và tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

D510401 A
Kỹ thuật địa chất

Đào tạo tại trường và tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

D520501 A
Kỹ thuật mỏ
D520601 A
Kỹ thuật tuyển khoáng
D520607 A
Công nghệ thông tin
D480201 A
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Đào tạo tại trường và tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

D520216 A
Kỹ thuật điện, điện tử

Đào tạo tại trường và tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

D520201 A
Kỹ thuật cơ khí
D520103 A
Kỹ thuật công trình xây dựng
D580201 A
Kỹ thuật môi trường
D520320 A
Quản trị kinh doanh
D340101 A
Kế toán
D340301 A
Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ
D520503 A
Kĩ thuật dầu khí

Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đào tạo

D520604 A
Công nghệ kĩ thuật hoá học

Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đào tạo

D510401 A
Kĩ thuật điều khiển và tự động hoá

Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đào tạo

D520216 A
Kĩ thuật điện, điện tử

Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đào tạo

D520201 A
Các ngành đào tạo trình độ Cao đẳng
Tên ngành/nhóm ngành Khối Chỉ tiêu
2013
Công nghệ kĩ thuật Địa chất
C510901 A
Công nghệ kĩ thuậtTrắc địa
C510902 A
Công nghệ kĩ thuật Mỏ
C511001 A
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
C510303 A
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
C510301 A
Công nghệ kỹ thuật cơ khí
C510201 A
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
C510102 A
Công nghệ thông tin
C480201 A
Kế toán
C340301 A
Các qui định và thông báo:
Vùng tuyển:
Tuyển sinh trong cả nước.
Trần Trang