Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương 2013

05/02/2013 10:53 Trần Trang
(GDVN) - Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương đã công bố chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013.
Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương
Mã tuyển sinh: GNT
Cơ quanchủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Địa chỉ: Km9+200, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội
Website: http://www.spnttw.edu.vn

Tổng chỉ tiêu năm 2013: 1400(ĐH 1200, CĐ 200)

Các ngành đào tạo trình độ Đại học
Tên ngành/nhóm ngành Khối Chỉ tiêu
2013
SP Âm nhạc
D140221 N 250
SP Mĩ thuật
D140222 H 250
Quản lí văn hoá
D220342 R 100
Thiết kế thời trang
D210404 H 150
Hội họa
D210103 H 60
Thiết kế đồ họa
D210403 H 150

Các ngành đào tạo trình độ Cao đẳng
Tên ngành/nhóm ngành Khối Chỉ tiêu
2013
SP Âm nhạc
C140221 N 100
SP Mĩ thuật
C140222 H 100

Các qui định và thông báo:
Vùng tuyển:
Tuyển sinh trong toàn quốc
Môn thi - Điều kiện khác:
- Môn Văn, Sử: Thi theo đề chung của Bộ GD&ĐT
- Điều kiện tuyển đối với các trường năng khiếu: Đủ sức khỏe học tập theo TT Liên Bộ số 10/TTLB, 18/8/1989
Trần Trang