Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Tài nguyên và Môi trường TPHCM 2013

01/02/2013 10:12 Theo Tuyển sinh 247
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TPHCM vừa công bố chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến năm 2013 với tổng chỉ tiêu 3.200. Trong đó, có 1.500 chỉ tiêu dành cho 10 ngành bậc Đại học va 1.700 chỉ tiêu dành cho bậc Cao đẳng.

Trường ĐH Tài nguyên và môi trường TP.HCM tuyển sinh trong cả nước. Bậc ĐH tổ chức thi tuyển theo lịch của Bộ GD-ĐT. Bậc CĐ không tổ chức thi tuyển mà xét tuyển dựa vào kết quả thi tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2013.

Trường/Ngành

Mã ngành

Khối

Chỉ tiêu

TRƯỜNG ĐH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP.HCM

   

3200

Các ngành đào tạo đại học:

1500

- Công nghệ kỹ thuật môi trường

D510406

A,A1,B

Quản lý đất đai

D850103

A,A1,B,D1

Quản trị kinh doanh

D340101

A,A1,D1

Địa chất học

D440201

A,A1,B

Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ

D520503

A,A1,B

Khí tượng học

D440221

A,A1,B,D1

Thủy văn

D440224

A,A1,B,D1

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

D510102

A,A1

- Hệ thống thông tin địa lý

D440207

A,A1,D1

Công nghệ thông tin

D480201

A,A1,D1

Các ngành đào tạo cao đẳng:

1700

Khí tượng học

C440221

A,A1,B,D1

Công nghệ kỹ thuật môi trường

C510406

A,A1,B

Công nghệ kỹ thuật trắc địa

C515902

A,A1,B

- Quản lý đất đai

C850103

A,A1,B,D1

- Thủy văn

C440224

A,A1,B,D1

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

C510102

A,A1

Hệ thống thông tin

C440207

A,A1,D1

Công nghệ thông tin

C480201

A,A1,D1

- Công nghệ kỹ thuật địa chất

C515901

A,A1,B

- Quản trị kinh doanh

C340101

A,A1,D1

 
Theo Tuyển sinh 247