Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2013

31/01/2013 05:02 Theo Tin tuyển sinh 247
Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch vừa công bố chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến năm 2013 với tổng chỉ tiêu 1.000.

Trong đó, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch dự kiến tăng 220 chỉ tiêu so với năm 2012. Riêng ngành y đa khoa tăng 180 chỉ tiêu. Chỉ tiêu cụ thể như sau:

Ảnh minh họa (Internet)

Trường/Ngành

Mã ngành

Khối

Chỉ tiêu

TRƯỜNG ĐH Y KHOAPHẠM NGỌC THẠCH

   

1000

Các ngành đào tạo đại học

- Y đa khoa

D720101

B

800

- Điều dưỡng

D720501

B

200

Trường chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu tại TP.HCM.

Theo Tin tuyển sinh 247