Chỉ tiêu tuyển sinh Học viện Báo chí & Tuyên truyền 2013

30/01/2013 17:41 Theo Tiền Phong
Học viện Báo chí & Tuyên truyền vừa cho biết, chỉ tiêu năm 2013 của trường là 1.550. Năm nay, trường không tuyển sinh khối A, chỉ tuyển sinh hai khối C và D1.
Ảnh minh họa.

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013 vào các ngành của Học viện Báo chí & Tuyên truyền như sau:

Tên trường, ngành học

ngành

Mã chuyên ngành

Khối thi

Tổng chỉ tiêu

(1)

(3)

(4)

(5)

(6)

Học viện Báo chí & Tuyên truyền

Số 36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT: 0437546963 chọn 307, 306

Fax: 0437548949; Website:http://www.ajc.edu.vn/

Các ngành đào tạo đại học:

1.550

Xã hội học

D310301

C, D1

50

Công tác xã hội

D760101

C, D1

50

Triết học, gồm các chuyên ngành:

D220301

C, D1

- Triết học Mác-Lênin

524

50

- Chủ nghĩa xã hội khoa học

525

50

Kinh tế, gồm các chuyên ngành:

D310101

C,D1

- Kinh tế chính trị Mác-Lênin

526

50

- Quản lý kinh tế

527

50

Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

D220310

C, D1

50

Xây dựng Đảng & chính quyền Nhà nước

D310202

C, D1

50

Chính trị học, gồm các chuyên ngành:

D310201

C, D1

- Quản lý văn hóa - tư tưởng

530

90

- Chính trị phát triển

531

50

- Quản lý xã hội

532

50

- Tư tưởng Hồ Chí Minh

533

50

- Giáo dục lý luận chính trị

534

50

- Văn hóa và phát triển

535

50

- Chính sách công

536

50

- Khoa học Quản lý Nhà nước

537

50

Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuất bản

D320401

C, D1

50

Ngành Báo chí, gồm các chuyên ngành:

D320101

C, D1

- Báo in

602

100

- Báo ảnh

603

40

- Báo phát thanh

604

50

- Báo truyền hình

605

100

- Quay phim truyền hình

606

40

- Báo mạng điện tử

607

50

- Báo chí đa phương tiện

608

50

Ngành Quan hệ quốc tế, gồm các chuyên ngành:

D310206

C, D1

- Thông tin đối ngoại

610

50

- Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế

611

50

Quan hệ công chúng

D360708

C,D1

50

Quảng cáo

D320110

C,D1

40

Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Biên dịch ngôn ngữ Anh

D220201

D1

40

Học viện tuyển sinh trong cả nước.

Điểm trúng tuyển: Học viện thực hiện xét điểm trúng tuyển theo ngành đối với từng khối thi. Riêng đối với những ngành có nhiều chuyên ngành, Học viện xét điểm trúng tuyển theo chuyên ngành. Điểm các môn thi có hệ số 1.


Học viện tuyển sinh hệ đào tạo để cấp bằng đại học thứ 2: 250 chỉ tiêu. Sẽ có thông báo cụ thể vào tháng 3-2013.


Riêng chuyên ngành Quay phim truyền hình, thí sinh dự thi phải có sức khỏe tốt, không mắc các bệnh, dị tật về mắt, ngoại hình phù hợp (nam cao 1m65, nữ cao 1m60 trở lên).

Theo Tiền Phong