Chỉ tiêu tuyển sinh Học viện Chính sách và Phát triển 2013

31/01/2013 00:20 Theo Kênh Tuyển sinh
Học Viện Chính Sách và Phát Triển công bố chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013.

Học viện Chính sách và Phát triển

Số 65 Văn Miếu, Q. Đống Đa, Hà Nội. 

ĐT: 04.3.5562395; Fax: 04.3.5562392;

Email: phongdaotao.hcp@moet.edu.vn

Ký hiệu trường: HCP

Chỉ tiêu tuyển sinh 2013 Học viện Chính Sách Phát triển:

Tên trường.

Ngành học

Ký hiệu trường

Mã ngành

Khối thi

Tổng chỉ tiêu

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Học viện Chính sách và Phát triển

HCP500

Số 65 Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội

ĐT: (04)85898694; Fax:(04)35562392

Website: http://www.apd.edu.vn/

Email:phongdaotạo.hcp@moet.edu.vn

Các ngành đào tạo đại học:
500

- Kinh tế (gồm 02 chuyên ngành Quy hoạch phát triển, Kế hoạch phát triển)


D310101

A

100

- Kinh tế quốc tế (chuyên ngành Kinh tế đối ngoại)


D310106

A

150

- Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp)


D340101

A

100

- Chính sách công (chuyên ngành Chính sách công)


D340401

A

50

- Tài chính – Ngân hàng (chuyên ngành Tài chính công)


D340201

A

100

Lưu ý: Nếu thí sinh đủ điểm vào ngành đã đăng ký ban đầu thì không phải đăng ký xếp ngành sau khi nhập học. Nếu thí sinh đủ điểm sàn vào Học viện nhưng không đủ điểm trúng tuyển vào ngành đã đăng ký dự thi sẽ được chuyển sang ngành khác có điểm thấp hơn nếu còn chỉ tiêu.

Theo Kênh Tuyển sinh