Chỉ tiêu tuyển sinh Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông 2013

01/02/2013 15:31 Trần Trang
(GDVN) - Học viện công nghệ bưu chính viễn thông vừa công bố tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013 cho tất cả các hình thức đào tạo của trường.
Học viện công nghệ bưu chính viễn thông vừa công bố tổng chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến năm 2013. Theo đó, chỉ tiêu dự kiến cho bậc đại học là 3000, sau đại học là 390, cao đẳng chính quy là 750.

Cụ thể như sau:

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH, CHỈ TIÊU TUYỂN SINH ĐÀO TẠO NĂM 2013

TT Trình độ đào tạo, ngành và phương thức đào tạo Mã ngành Chỉ tiêu 2013 Thời gian và hình thức tuyển sinh
Tổng cộng Hà Nội Tp. HCM
(BVH) (BVS)
A. Đào tạo chính quy 4,940
1 Đào tạo sau đại học 390
1.1 Tiến sĩ 10 10 0 - Xét tuyển 02 đợt/năm 
- Chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông 6E+07 - Đợt 1: tháng 4/2013
- Chuyên ngành Kỹ thuật điện tử 6E+07 - Đợt 2: tháng 9/2013
- Chuyên ngành Kỹ thuật máy tính 6E+07
- Chuyên ngành Hệ thống thông tin 6E+07
1.2 Thạc sĩ 380 280 100 - Thi tuyển sinh 02 đợt/năm
- Chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông 6E+07 - Đợt 1: tháng 4/2013
- Chuyên ngành Kỹ thuật điện tử 6E+07 - Đợt 2: tháng 9/2013
- Chuyên ngành Hệ thống thông tin 6E+07
- Chuyên ngành Khoa học máy tính 6E+07
- Chuyên ngành Quản trị kinh doanh 6E+07
2 Đại học, cao đẳng chính quy 4,550
2.1 Đại học chính quy 3,000 2,100 900 - Ngày thi: 3, 4 và 5 tháng 7/2013
- Kỹ thuật điện tử, truyền thông D520207 420 150 (Theo lịch thi chung của Bộ GD&ĐT)
- Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử D510301 180 100 - Tháng 9/2013: xét tuyển nguyện vọng bổ sung
- Công nghệ thông tin D480201 450 200
- Công nghệ đa phương tiện D480203 200 80
- An toàn thông tin D480202 150 0
- Quản trị kinh doanh D340101 250 140
- Kế toán D340301 250 150
- Marketing D340115 200 80
2.2 Cao đẳng chính quy 750 550 200 - Ngày thi: 3, 4 và 5 tháng 7/2013
- Kỹ thuật điện tử, truyền thông C510302 150 50 (Theo lịch thi chung của Bộ GD&ĐT)
- Công nghệ thông tin C480201 150 50 - Tháng 9/2013: xét tuyển nguyện vọng bổ sung
- Quản trị kinh doanh C340101 100 50
- Kế toán C340301 150 50
2.2 Liên thông từ cao đẳng lên đại học 600 400 200 - Thi tuyển sinh 02 đợt/năm;
- Đợt 1: tháng 7/2013;
2.3 Văn bằng 2 200 100 100 - Đợt 2: tháng 10/2013
B. Đào tạo cấp bằng VHVL (Đại học VLVH, Liên thông, Văn bằng 2) 1,500 1,000 500 - Tuyển sinh 02 đợt/năm
C. Đại học theo hình thức GDTX 1,100 750 350 - Xét tuyển liên tục trong năm
D. Cao đẳng nghề 1,600 600 1,000 - Xét tuyển liên tục trong năm

Trần Trang