Chỉ tiêu tuyển sinh Học Viện Khoa Học Quân Sự - Thi ở phía Bắc 2013

Trần Trang
(GDVN) - Học Viện Khoa Học Quân Sự (Thi ở phía Bắc) đã công bố chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013.
Học Viện Khoa Học Quân Sự (Thi ở phía Bắc)
Mã tuyển sinh: DNH
Cơ quanchủ quản: Bộ Quốc phòng
Địa chỉ: 322 Lê Trọng Tấn, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội
Website:

Tổng chỉ tiêu năm 2013: Quân sự: 100, Dân sự: 150
Các ngành đào tạo trình độ Đại học
Tên ngành/nhóm ngành Khối Chỉ tiêu
2013
Ngôn ngữ Anh

Ngoại ngữ hệ dân sự

Thi phía Bắc ghi: NQH, thi phía Nam ghi NQS

D220201 D1
Ngôn ngữ Trung quốc

Ngoại ngữ hệ dân sự

Thi phía Bắc ghi: NQH, thi phía Nam ghi NQS

D220204 D1,D2,D3,D4
Các qui định và thông báo:
Vùng tuyển:
Tuyển sinh trong cả nước
Thông tin khác:
*Hệ đại học quân sự: Ngành Trinh sát Kỹ thuật chỉ tuyển thí sinh Nam. Các ngành Ngoại ngữ và Quan hệ Quốc tế về Quốc phòng tuyển sinh 10% chỉ tiêu là nữ. 
- Học viên quân đội ở nội trú.
*Hệ đại học dân sự: Tuyển nam, nữ thanh niên trong cả nước.
- Sinh viên hệ dân sự tự túc chỗ ở.
Trần Trang
Đang tải tin...