Chỉ tiêu tuyển sinh Khoa Giáo dục thể chất - Đại học Huế năm 2013

08/02/2013 15:47 Trần Trang
(GDVN) - Khoa Giáo dục thể chất - Đại học Huế đã công bố chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013.
Khoa Giáo dục thể chất - Đại học Huế
Mã tuyển sinh: DHC
Cụm trường:Huế
Cơ quanchủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Địa chỉ: Số 52 Hồ Đắc Di, phường An Cựu, Thành phố Huế
Website: khoagdtc.hueuni.edu.vn

Tổng chỉ tiêu năm 2013: 250
Các ngành đào tạo trình độ Đại học
Tên ngành/nhóm ngành Khối Chỉ tiêu
2013
Giáo dục quốc phòng- An ninh
D140208 T
Giáo dục thể chất
D140206 T
Các qui định và thông báo:
Vùng tuyển:
Tuyển sinh trong cả nước
Môn thi - Điều kiện khác:
Các môn năng khiếu khối T có hệ số 2.
Trần Trang