Chỉ tiêu tuyển sinh Khoa Luật (Đại học Quốc gia HN) năm 2013

09/02/2013 05:47 Trần Trang
(GDVN) - Khoa Luật (Đại học QGHN) đã công bố chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013.
Khoa Luật (Đại học QGHN)
Mã tuyển sinh: QHL
Cụm trường:Quốc gia Hà nội
Tên tiếng Anh: Hanoi City National University, Faculty of Law
Cơ quanchủ quản: Chính phủ
Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thuỷ, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Website: http://law.vnu.edu.vn/

Tổng chỉ tiêu năm 2013: Chính qui: 300

Các ngành đào tạo trình độ Đại học
Tên ngành/nhóm ngành Khối Chỉ tiêu
2013
Luật học
D380101 A,A1,C,D1,D3
Luật kinh doanh
D380109 A,A1,D1,D3

Các qui định và thông báo:
Vùng tuyển:
Tuyển sinh trong cả nước
Trần Trang