Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tại Hải Phòng năm 2020

04/06/2020 11:44 Tùng Dương
GDVN- Hải Phòng có 40 trường Trung học phổ thông công lập với chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2020 - 2021 trên toàn thành phố là 15.976 học sinh (chiếm tỷ lệ 75%).

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng Lê Quốc Tiến đã ký Quyết định số 352/QĐ-SGDĐT-KHTC ngày 1/6/2020 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh lớp 10 cho các trường trung học phổ thông.

Đồng thời, Giám đốc sở cũng ký Quyết định số 351/QĐ-SGDĐT-KHTC về việc giao chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh lớp 10 Trường Trung học Phổ thông chuyên Trần Phú, năm học 2020-2021.

Hải Phòng công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020 - 2021. Infographic: Tùng Dương.

Kỳ thi vào lớp 10 năm nay, học sinh Hải Phòng sẽ thi 3 môn Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh, trong đó môn Ngữ văn và Toán tính điểm theo hệ số 2, tiếng Anh tính điểm theo hệ số 1.

Thời gian đăng ký dự tuyển từ ngày 1/6 đến hết ngày 20/6. Thí sinh được thay đổi nguyện vọng đăng ký dự tuyển và nguyện vọng đăng ký xét tuyển đến hết ngày 4/7/2020.

Thí sinh dự tuyển vào Trường Trung học Phổ thông chuyên Trần Phú được thay đổi thứ tự nguyện vọng đã đăng ký trong 2 ngày sau khi công bố điểm phúc khảo bài thi.

Năm nay, thí sinh Hải Phòng đăng ký phúc khảo bài thi ngay sau khi công bố điểm thi. Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng tổ chức phúc khảo bài thi và công bố kết quả phúc khảo trước khi công bố điểm chuẩn lần 1.

Tùng Dương