Chính phủ giao Bộ GD&ĐT xử lí dứt điểm chuyển đổi loại hình trường

24/03/2014 11:32 Xuân Trung
(GDVN) - Ngày 19/3, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 1812 truyền đạt ý kiến của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam về việc giao Bộ GD&ĐT xử lí dứt điểm một số tồn đọng.

Theo đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương hoàn  thành dự thảo Điều lệ trường đại học để thay thế Điều lệ trường đại học và Quy chế tổ chức và hoạt động của các trường đại học tư thục hiện hành theo quy định tại NĐ số 141/2013 của Chính phủ, trình Thủ tướng trong quý III năm 2014.

Chính phủ giao Bộ GD&ĐT dứt điểm trong việc chuyển đổi loại hình trường đại học, cao đẳng dân lập sang tư thục. Ảnh minh họa.

Ngoài ra Phó Thủ tướng đề nghị Bộ GD&ĐT cần xử lí dứt điểm việc chuyển đổi loại hình các trường đại học, cao đẳng dân lập và bán công còn lại cho phù hợp với quy định tại Luật giáo dục và Luật giáo dục đại học.

Bộ GD&ĐT cần rà soát các cơ chế, chính sách liên quan đến các cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập, nhất là các chính sách đối với sinh viên, đề xuất điều chỉnh bổ sung phù hợp, bảo đảm công bằng giữa công lập và ngoài công lập.

Trước đó, trong Hội nghị tổng kết 20 năm các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập, nói với lãnh đạo các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thể hiện quyết tâm của Chính phủ trong việc giải quyết nhiều vấn đề còn vướng mắc liên quan tới thuế, đất đai, sự công bằng sinh viên công – tư, việc chuyển đổi loại hình trường. 

Xuân Trung