Chủ quyền biển đảo được đưa vào tuần sinh hoạt công dân HSSV

19/07/2012 10:11 Đoàn Hải (Tổng hợp từ TTO, GDTĐ, )
(GDVN) - Bộ GD&ĐT vừa có văn bản gửi các trường về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – học sinh, sinh viên” đầu năm, đầu khóa, cuối khóa năm học 2012 – 2013.
Tân sinh viên khóa 9 Trường ĐH kỹ thuật công nghệ TPHCM trong Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên, học sinh đầu khóa

Theo đó, Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường dành một buổi trong tuần sinh hoạt này để chuyển tải thông tin tới các học sinh về chủ quyền biển đảo và chiến lược biển của Việt Nam, thông tin định hướng chống hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Ngoài ra, nội dung của tuần sinh hoạt còn đề cập đến các vấn đề: Quán triệt nội dung Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; quán triệt phương hướng nhiệm vụ của Đảng bộ cơ sở, giáo dục pháp luật, giáo dục giới tính, phòng, chống ma túy, tệ nạn mại dâm, phòng, chống HIV/AIDS, phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội; phòng, chống tác hại của trò chơi điện tử với nội dung xấu; giáo dục an toàn giao thông; công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong trường học.

Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giới thiệu những nội dung liên quan tới người học được đề cập trong Luật Giáo dục năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2009; các nội dung, yêu cầu trong đào tạo theo tín chỉ và học tập đáp ứng nhu cầu của xã hội; các Quy chế, quy định về đào tạo, về công tác HSSV của Bộ GD&ĐT.

Ngoài ra, đưa các nội dung khác do nhà trường quy định.

Bộ GD&ĐT yêu cầu việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – học sinh, sinh viên” đầu năm, đầu khóa, cuối khóa năm học 2012 – 2013 phải được tiến hành nghiêm túc, đạt hiệu quả giáo dục cao; có thảo luận, đối thoại, viết thu hoạch và đánh giá kết quả cuối đợt học tập.

ĐÁP ÁN MÔN VĂN KHỐI C, D HỆ CAO ĐẲNG 2012 - ĐÁP ÁN MÔN SINH KHỐI B HỆ CAO ĐẲNG 2012 - ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÝ KHỐI A, A1 HỆ CAO ĐẲNG 2012 - ĐÁP ÁN MÔN LỊCH SỬ KHỐI C HỆ CAO ĐẲNG 2012 - ĐÁP ÁN MÔN LỊCH SỬ KHỐI C HỆ CAO ĐẲNG 2012

Đoàn Hải (Tổng hợp từ TTO, GDTĐ, )