Chùm ảnh: "Cười ngất" với những hình ảnh chỉ có ở trường học

05/09/2012 06:04
Khi xem những hình ảnh dưới đây, bạn sẽ thấy câu nói 'nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò' chưa bao giờ sai.
"Địa ngục" là từ được dùng để miêu tả về trường học.
Chùm ảnh: Bộ trưởng Phạm Vũ Luận đánh trống khai trường 
>>Phát sốt vì cô giáo 9X xinh đẹp trường chuyên Hà Nội - Amsterdam
>>Những thầy cô là hotgirl, hotboy nổi đình nổi đám
>>Rơi nước mắt vì những đứa trẻ quỳ trong lễ khai giảng
Học không ngừng nghỉ.
Chùm ảnh: Bộ trưởng Phạm Vũ Luận đánh trống khai trường 
>>Phát sốt vì cô giáo 9X xinh đẹp trường chuyên Hà Nội - Amsterdam
>>Những thầy cô là hotgirl, hotboy nổi đình nổi đám
>>Rơi nước mắt vì những đứa trẻ quỳ trong lễ khai giảng
Chỉ còn một người tỉnh táo khi nghe bài giảng.
Chùm ảnh: Bộ trưởng Phạm Vũ Luận đánh trống khai trường 
>>Phát sốt vì cô giáo 9X xinh đẹp trường chuyên Hà Nội - Amsterdam
>>Những thầy cô là hotgirl, hotboy nổi đình nổi đám
>>Rơi nước mắt vì những đứa trẻ quỳ trong lễ khai giảng
Giờ tự học biến thành giờ tự ngủ.
Chùm ảnh: Bộ trưởng Phạm Vũ Luận đánh trống khai trường 
>>Phát sốt vì cô giáo 9X xinh đẹp trường chuyên Hà Nội - Amsterdam
>>Những thầy cô là hotgirl, hotboy nổi đình nổi đám
>>Rơi nước mắt vì những đứa trẻ quỳ trong lễ khai giảng
Nội công thâm hậu.
Chùm ảnh: Bộ trưởng Phạm Vũ Luận đánh trống khai trường 
>>Phát sốt vì cô giáo 9X xinh đẹp trường chuyên Hà Nội - Amsterdam
>>Những thầy cô là hotgirl, hotboy nổi đình nổi đám
>>Rơi nước mắt vì những đứa trẻ quỳ trong lễ khai giảng
Tận dụng mọi thứ có thể.
Chùm ảnh: Bộ trưởng Phạm Vũ Luận đánh trống khai trường 
>>Phát sốt vì cô giáo 9X xinh đẹp trường chuyên Hà Nội - Amsterdam
>>Những thầy cô là hotgirl, hotboy nổi đình nổi đám
>>Rơi nước mắt vì những đứa trẻ quỳ trong lễ khai giảng
Hy sinh sách để giấu điện thoại.
Chùm ảnh: Bộ trưởng Phạm Vũ Luận đánh trống khai trường 
>>Phát sốt vì cô giáo 9X xinh đẹp trường chuyên Hà Nội - Amsterdam
>>Những thầy cô là hotgirl, hotboy nổi đình nổi đám
>>Rơi nước mắt vì những đứa trẻ quỳ trong lễ khai giảng
Vừa học vừa luyện nội công.
Chùm ảnh: Bộ trưởng Phạm Vũ Luận đánh trống khai trường 
>>Phát sốt vì cô giáo 9X xinh đẹp trường chuyên Hà Nội - Amsterdam
>>Những thầy cô là hotgirl, hotboy nổi đình nổi đám
>>Rơi nước mắt vì những đứa trẻ quỳ trong lễ khai giảng
Chùm ảnh: Bộ trưởng Phạm Vũ Luận đánh trống khai trường 
>>Phát sốt vì cô giáo 9X xinh đẹp trường chuyên Hà Nội - Amsterdam
>>Những thầy cô là hotgirl, hotboy nổi đình nổi đám
>>Rơi nước mắt vì những đứa trẻ quỳ trong lễ khai giảng
Chỉ bài cho bạn bằng chiêu độc.
Chùm ảnh: Bộ trưởng Phạm Vũ Luận đánh trống khai trường 
>>Phát sốt vì cô giáo 9X xinh đẹp trường chuyên Hà Nội - Amsterdam
>>Những thầy cô là hotgirl, hotboy nổi đình nổi đám
>>Rơi nước mắt vì những đứa trẻ quỳ trong lễ khai giảng
Dáng đứng không đụng hàng.
Chùm ảnh: Bộ trưởng Phạm Vũ Luận đánh trống khai trường 
>>Phát sốt vì cô giáo 9X xinh đẹp trường chuyên Hà Nội - Amsterdam
>>Những thầy cô là hotgirl, hotboy nổi đình nổi đám
>>Rơi nước mắt vì những đứa trẻ quỳ trong lễ khai giảng
Sự trùng hợp dễ gây nhầm lẫn.
Chùm ảnh: Bộ trưởng Phạm Vũ Luận đánh trống khai trường 
>>Phát sốt vì cô giáo 9X xinh đẹp trường chuyên Hà Nội - Amsterdam
>>Những thầy cô là hotgirl, hotboy nổi đình nổi đám
>>Rơi nước mắt vì những đứa trẻ quỳ trong lễ khai giảng