Chùm ảnh: Những "trò lố" của sinh viên Trung Quốc trong ký túc xá (P3)

24/08/2012 06:43 Hồ Sỹ Anh (TH)
(GDVN) - Ký túc xá là nơi tập trung nhiều sinh viên đến từ mọi miền, vì vậy mà sinh viên đã cùng sống, cùng có những "trò lố" khiến nhiều người cười lăn lộn.
Những tư thế ngủ "khó đỡ "của sinh viên Trung Quốc
NHỮNG TRÒ LỐ CỦA SINH VIÊN TRONG KÝ TÚC XÁ (P1)
NHỮNG TRÒ LỐ CỦA SINH VIÊN TRONG KÝ TÚC XÁ (P2)
Tứ chi đều ngâm trong nước để chống nóng.
NHỮNG TRÒ LỐ CỦA SINH VIÊN TRONG KÝ TÚC XÁ (P1)
NHỮNG TRÒ LỐ CỦA SINH VIÊN TRONG KÝ TÚC XÁ (P2)
Kiểu tạo dáng chụp ảnh đầy "sáng tạo" của sinh viên Trung Quốc
NHỮNG TRÒ LỐ CỦA SINH VIÊN TRONG KÝ TÚC XÁ (P1)
NHỮNG TRÒ LỐ CỦA SINH VIÊN TRONG KÝ TÚC XÁ (P2)

Bốn cái quạt tương ứng với "4 chi" khiến cư dân mạng được trận cười.
NHỮNG TRÒ LỐ CỦA SINH VIÊN TRONG KÝ TÚC XÁ (P1)
NHỮNG TRÒ LỐ CỦA SINH VIÊN TRONG KÝ TÚC XÁ (P2)

Nóng quá nên hàng trăm sinh viên bê hẳn máy tính ra hành lang.
NHỮNG TRÒ LỐ CỦA SINH VIÊN TRONG KÝ TÚC XÁ (P1)
NHỮNG TRÒ LỐ CỦA SINH VIÊN TRONG KÝ TÚC XÁ (P2)
Trai đóng giả nữ với phong cách cute.
NHỮNG TRÒ LỐ CỦA SINH VIÊN TRONG KÝ TÚC XÁ (P1)
NHỮNG TRÒ LỐ CỦA SINH VIÊN TRONG KÝ TÚC XÁ (P2)
Đốt giấy để nướng thịt ngay trong ký túc xá.
NHỮNG TRÒ LỐ CỦA SINH VIÊN TRONG KÝ TÚC XÁ (P1)
NHỮNG TRÒ LỐ CỦA SINH VIÊN TRONG KÝ TÚC XÁ (P2)
Mỗi người có một tư thế ngồi sử dụng máy tính khác nhau
NHỮNG TRÒ LỐ CỦA SINH VIÊN TRONG KÝ TÚC XÁ (P1)
NHỮNG TRÒ LỐ CỦA SINH VIÊN TRONG KÝ TÚC XÁ (P2)
Ăn mỳ bằng xô
NHỮNG TRÒ LỐ CỦA SINH VIÊN TRONG KÝ TÚC XÁ (P1)
NHỮNG TRÒ LỐ CỦA SINH VIÊN TRONG KÝ TÚC XÁ (P2)
Kiểu tạo dáng chụp ảnh đầy sáng tạo của sinh viên Trung Quốc
NHỮNG TRÒ LỐ CỦA SINH VIÊN TRONG KÝ TÚC XÁ (P1)
NHỮNG TRÒ LỐ CỦA SINH VIÊN TRONG KÝ TÚC XÁ (P2)
NHỮNG TRÒ LỐ CỦA SINH VIÊN TRONG KÝ TÚC XÁ (P1)
NHỮNG TRÒ LỐ CỦA SINH VIÊN TRONG KÝ TÚC XÁ (P2)
Hồ Sỹ Anh (TH)