Chùm ảnh: Thí sinh đi thi Toán, Sử trong cơn mưa tầm tã

09/07/2012 15:30 Lê Ngọc Dương Cầm
(GDVN) - Chiều nay, TP.HCM đột ngột đổ một cơn mưa lớn, khiến cho cả thí sinh và phụ huynh đều khốn đốn để đến điểm thi môn Sử, Toán.
Phụ huynh và thí sinh đến điểm thi trong cơn mưa tầm tã.
XEM ĐÁP ÁN MÔN VĂN KHỐI D 2012 - ĐÁP ÁN MÔN SINH KHỐI B 2012 - ĐÁP ÁN ĐỀ THI VĂN KHỐI C 2012

Một tình nguyện viên Tiếp sức mùa thi đang cầm dù che mưa cho thí sính vào phòng thi.
XEM ĐÁP ÁN MÔN VĂN KHỐI D 2012 - ĐÁP ÁN MÔN SINH KHỐI B 2012 - ĐÁP ÁN ĐỀ THI VĂN KHỐI C 2012

Cơn mưa mỗi lúc càng lớn hơn…
XEM ĐÁP ÁN MÔN VĂN KHỐI D 2012 - ĐÁP ÁN MÔN SINH KHỐI B 2012 - ĐÁP ÁN ĐỀ THI VĂN KHỐI C 2012

Kiểm tra bút, phiếu báo danh dưới cơn mưa…
XEM ĐÁP ÁN MÔN VĂN KHỐI D 2012 - ĐÁP ÁN MÔN SINH KHỐI B 2012 - ĐÁP ÁN ĐỀ THI VĂN KHỐI C 2012

Hai tình nguyện viên nam này chấp nhận dầm mưa, căng bạt che cho nữ thí sinh, một hình ảnh vô cùng xúc động.
XEM ĐÁP ÁN MÔN VĂN KHỐI D 2012 - ĐÁP ÁN MÔN SINH KHỐI B 2012 - ĐÁP ÁN ĐỀ THI VĂN KHỐI C 2012

Các tình nguyện viên đã dầm mưa, che dù cho các thí sinh… Sự hy sinh của họ thật đáng quý biết bao.
XEM ĐÁP ÁN MÔN VĂN KHỐI D 2012 - ĐÁP ÁN MÔN SINH KHỐI B 2012 - ĐÁP ÁN ĐỀ THI VĂN KHỐI C 2012

Trời mưa, một thí sinh đến điểm thi bằng xe ô tô, và được tình nguyện viên che dù ngay từ cửa xe.
XEM ĐÁP ÁN MÔN VĂN KHỐI D 2012 - ĐÁP ÁN MÔN SINH KHỐI B 2012 - ĐÁP ÁN ĐỀ THI VĂN KHỐI C 2012

Sinh viên đàn chị che mưa cho sinh viên đàn em tương lai.
XEM ĐÁP ÁN MÔN VĂN KHỐI D 2012 - ĐÁP ÁN MÔN SINH KHỐI B 2012 - ĐÁP ÁN ĐỀ THI VĂN KHỐI C 2012

Cơn mưa trắng xoá cả mặt đường…
XEM ĐÁP ÁN MÔN VĂN KHỐI D 2012 - ĐÁP ÁN MÔN SINH KHỐI B 2012 - ĐÁP ÁN ĐỀ THI VĂN KHỐI C 2012


XEM ĐÁP ÁN MÔN VĂN KHỐI D 2012 - ĐÁP ÁN MÔN SINH KHỐI B 2012 - ĐÁP ÁN ĐỀ THI VĂN KHỐI C 2012

Dù mưa lớn nhưng các thí sinh vẫn đến điểm thi rất đúng giờ.
XEM ĐÁP ÁN MÔN VĂN KHỐI D 2012 - ĐÁP ÁN MÔN SINH KHỐI B 2012 - ĐÁP ÁN ĐỀ THI VĂN KHỐI C 2012

Lê Ngọc Dương Cầm