Đại học Hạ Long báo cáo Bộ Giáo dục việc Chủ tịch tỉnh kiêm nhiệm hiệu trưởng

23/05/2020 06:30 Thùy Linh
GDVN- Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã thảo luận, xem xét, đánh giá tổng thể, thống nhất quyết nghị phân công ông Nguyễn Văn Thắng kiêm nhiệm Hiệu trưởng.

Trong báo cáo gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường Đại học Hạ Long cho biết sau khi đồng chí Vũ Thị Thu Thủy nghỉ hưu theo quy định (kể từ ngày 01/01/2020), đến ngày 17/5/2020 do chưa kiện toàn được chức danh hiệu trưởng phần nào đã ảnh hưởng đến công tác lãnh đạo, điều hành của Nhà trường.

Để kiện toàn chức danh Hiệu trưởng trường Đại học Hạ Long nhằm tiếp tục thực hiện mục tiêu xây dựng trường đại học Hạ Long trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực cao của tỉnh và hướng tới trở thành cơ sở đào tạo có uy tín trong nước;

Căn cứ vào quy định của Luật Giáo dục đại học, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, Nghị định 99 của Chính phủ và căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, tình hình thực tiễn của tỉnh trong thời gian vừa qua đã chứng minh, trường Đại học Hạ Long với cơ cấu hiệu trưởng là một đồng chí lãnh đạo tỉnh đã hoạt động rất hiệu quả, phát triển nhanh, toàn diện.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh - Nguyễn Văn Thắng kiêm nhiệm Hiệu trưởng trường Đại học Hạ Long (Nguồn ảnh: Báo Lao động)

Trường Đại học Hạ Long thông tin, Trường là đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và đang triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng để hướng tới mục tiêu đặt ra.

Do vậy, trong quá trình công tác, với vai trò là Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, đồng chí Nguyễn Văn Thắng luôn quan tâm chỉ đạo trực tiếp, sâu sát mọi hoạt động của nhà trường từ xây dựng cơ chế chính sách, tập trung nguồn lực đến tìm kiếm đối tác quốc tế để liên doanh liên kết, hợp tác đào tạo.

Bản thân đồng chí Nguyễn Văn Thắng cũng có nhiều công trình nghiên cứu khoa học liên quan đến ngành đào tạo của Nhà trường.

Việc quy định Hiệu trưởng trường đại học có uy tín khoa học và kinh nghiệm quản lý giáo dục đại học là tiêu chuẩn mang tính định tính, có thể vận dụng đối với trường hợp của đồng chí Nguyễn Văn Thắng trong trường hợp rất cần thiết này, mặt khác Luật Giáo dục sửa đổi cũng không quy định bắt buộc chức danh Hiệu trưởng là cán bộ cơ hữu của trường đại học.

Do đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã thảo luận, xem xét, đánh giá tổng thể, rà soát trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh (đặc biệt là điều kiện phải có học vị Tiến sĩ) và thống nhất quyết nghị phân công đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Tiến sĩ, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiêm nhiệm giữ chức danh Hiệu trưởng trường Đại học Hạ Long (tại Thông báo số 1756-TB/TU ngày 09/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ).

Thời gian đâu để vừa làm chủ tịch tỉnh vừa kiêm nhiệm hiệu trưởng đại học
Thời gian đâu để vừa làm chủ tịch tỉnh vừa kiêm nhiệm hiệu trưởng đại học

Căn cứ quy định của Luật Giáo dục đại học, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ và Thông báo số 1756-TB/TU ngày 09/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh thông báo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ và quy định của tỉnh về công tác cán bộ, Hội đồng Trường Đại học Hạ Long đã tổ chức họp Hội đồng để bầu chức danh Hiệu trưởng.

Kết quả 100% thành viên hội đồng dự họp đã nhất trí bầu đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, kiêm chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long, nhiệm kì 2020-2025.

Căn cứ kết quả bầu, Hội đồng Trường Đại học Hạ Long đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh; ngày 18/5/2020 Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1588/QĐ-UBND công nhận đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Tiến sĩ, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiêm nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngoài ra, theo báo cáo của Trường Đại học Hạ Long cũng cho biết, đồng chí Nguyễn Văn Thắng Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định:

Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có trình độ tiến sĩ, có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ, có uy tín khoa học và kinh nghiệm quản lý giáo dục đại học; độ tuổi đảm nhiệm chức vụ hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học công lập theo quy định của pháp luật.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, với vị trí là Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh kiêm nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long sẽ tiếp tục phát huy và nâng cao hiệu quả mô hình lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh kiêm Hiệu trưởng, nhằm đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đối với Trường đại học mới thành lập, tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp nhận và tổ chức thực hiện chỉ đạo của các cơ quan Trung ương, công tác phối hợp triển khai các nhiệm vụ hợp tác trong đào tạo với các tổ chức trong và ngoài nước, với các doanh nghiệp, tập đoàn lớn, đổi mới trong công tác đào tạo gắn với các ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, phát triển nguồn nhân lực để tập trung phát triển theo ba đột phá chiến lược của tỉnh, trong đó có đột phá về nguồn nhân lực trong thời gian tới…

Trong giai đoạn tiếp theo, sau khi tổ chức bộ máy nhà trường ổn định, nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học đáp ứng được yêu cầu cho sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Quảng Ninh, Trường Đại học Hạ Long sẽ chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh việc kiện toàn chức danh Hiệu trưởng, phù hợp với quy định, yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tiễn.

Thùy Linh