Đại học Kinh tế Quốc dân xét tuyển môn Ngữ văn, Sinh học

19/10/2014 11:10 NGUYỄN QUÂN
(GDVN) - Trường ĐH Kinh tế Quốc dân vừa công bố phương án tuyển sinh năm 2015. Theo đó, sẽ có nhiều ngành xét tuyển môn Ngữ văn với hệ số 1.

Phương thức tuyển sinh năm 2015 của trường ĐH Kinh tế Quốc dân là sử dụng kết quả kỳ thi THPT Quốc gia tại các cụm thi do các trường đại học chủ trì để xét tuyển.

Trường tuyển sinh trong cả nước. Chỉ tiêu trên bao gồm cả chỉ tiêu chuyển từ các trường Dự bị đại học dân tộc chuyển về.

Nhóm 15 ngành: Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng, Kế toán, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn, Marketing, Bất động sản, Quản trị nhân lực, Hệ thông thông tin quản lý, Thống kê kinh tế, Toán ứng dụng trong kinh tế, Kinh tế tài nguyên, Luật, Khoa học máy tính, xét tuyển theo 1 trong 10 tổ hợp 3 môn thi sau:
1. Toán + Vật lý + Hóa học (Khối A cũ)
2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh (Khối A 1 cũ)
3. Toán + Ngữ văn+ Tiếng Anh (Khối D1 cũ)
4. Toán + Ngữ văn + Vật lý
5. Toán + Ngữ văn  + Hóa học
6. Toán + Ngữ văn + Sinh học
7. Toán + Vật lý + Sinh học
8. Toán + Hóa học + Tiếng Anh
9. Toán + Hóa học + sinh học
10. Toán + Tiếng Anh  + Sinh học
(Các môn thi đều tính hệ số 1)

Ngành Quản trị kinh doanh học bằng tiếng Anh (E-BBA) và các chương trình định hướng ứng dụng (POHE) xét tuyển theo 1 trong 4 tổ hợp 3 môn thi sau:

1. Toán + Tiếng Anh + Ngữ văn (Khối D1 cũ)

2. Toán + Tiếng Anh + Vật lý (Khối A1 cũ)

3. Toán + Tiếng Anh + Hóa học

4. Toán + Tiếng Anh + Sinh học

Môn tiếng Anh xét vào E-BBA (mã ngành D110109) và các môn còn lại tính hệ số 1

Môn tiếng Anh xét vào POHE (mã ngành D110110) hệ số 2 và các môn còn lại tính hệ số 1.

Ngành Ngôn ngữ Anh xét tuyển các môn: Toán + Tiếng Anh + Ngữ văn (Khối D1 cũ). Môn Tiếng Anh tính hệ số 2; môn Toán và môn Ngữ văn tính hệ số 1.

Ảnh minh họa.

Thí sinh đăng ký môn xét tuyển theo 1 trong các tổ hợp 3 môn thi để Trường xét tuyển.

Trường xét tuyển theo điểm sàn vào trường và điểm trúng tuyển vào từng ngành.

Trường tuyển thẳng các đối tượng theo quy chế tuyển sinh của Bộ và tuyển thẳng đối với thí sinh có 3 môn thi THPTQG, trong đó có môn Toán và 2 môn bất kỳ, đạt 27 (Hai mươi bảy) điểm trở lên.

Chỉ tiêu, mã ngành, môn xét tuyển vào trường ĐH Kinh tế quốc dân năm 2015 như sau:

Tên trường,

Ngành học

Ký hiệu trường

Mã ngành

Môn xét tuyển

Dự kiến chỉ tiêu

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KINH TẾ QUỐC DÂN

KHA

4.800

Số 207, đường Giải phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

ĐT1:: (04) 36280280 (máy lẻ: 5106, 5114, 5101, 6901)ĐT2:(04) 62776688

Fax:(04) 36280462

Portal:www.neu.edu.vn

Các ngành đào tạo đại học:

4.800

1. Kinh tế

D310101

Xét tuyển theo 1 trong 10 tổ hợp 3 môn thi sau:

1.Toán + Vật lý + Hóa học (Khối A cũ)

2.Toán + Vật lý + Tiếng Anh (Khối A1cũ)

3.Toán + Ngữ văn+ Tiếng Anh (Khối D1cũ)

4.Toán + Ngữ văn + Vật lý

5.Toán + Ngữ văn + Hóa học

6.Toán + Ngữ văn + Sinh học

7.Toán + Vật lý + Sinh học

8.Toán + Hóa học + Tiếng Anh

9.Toán + Hóa học + sinh học

10.Toán + Tiếng Anh + Sinh học

Các môn thi đều tính hệ số 1

2. Quản trị kinh doanh

D340101

3. Tài chính ngân hàng

D340201

4. Kế toán

D340301

5. Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

D340103

6. Quản trị khách sạn

D340107

7. Marketing

D340115

8. Bất động sản

D340116

9. Quản trị nhân lực

D340404

10. Hệ thông thông tin quản lý

D340405

11. Thống kê kinh tế

D110105

12. Toán ứng dụng trong kinh tế

D110106

13. Kinh tế tài nguyên

D110107

14. Luật

D380101

15. Khoa học máy tính

D480101

16. Quản trị kinh doanh học bằng tiếng Anh (E-BBA)

D110109

Xét tuyển theo 1 trong 4 tổ hợp 3 môn thi sau:

1.Toán + Tiếng Anh + Ngữ văn (Khối D1cũ)

2.Toán + Tiếng Anh + Vật lý (Khối A1cũ)

3.Toán + Tiếng Anh + Hóa học

4.Toán + Tiếng Anh + Sinh học

Môn tiếng Anh xét vào E-BBA (mã ngành D110109) và các môn còn lại tính hệ số 1

Môn tiếng Anh xét vào POHE (mã ngành D110110) hệ số 2 và các môn còn lại tính hệ số 1.

17. Các chương trình định hướng ứng dụng (POHE)

D110110

18. Ngôn ngữ Anh

D220201

Toán + Tiếng Anh + Ngữ văn (Khối D1cũ). Môn Tiếng Anh tính hệ số 2; môn Toán và môn Ngữ văn tính hệ số 1

Các lớp tuyển chọn sau khi trúng tuyển nhập học gồm:

1 - Các lớp chương trình tiên tiến, chỉ tiêu: 220

2 - Các lớp chất lượng cao, chỉ tiêu: 300

3 - Lớp Tài chính tăng cường tiếng Pháp, chỉ tiêu: 40.

NGUYỄN QUÂN