Đại học Quốc gia Hà Nội thí điểm đào tạo cử nhân đặc biệt cho tài năng thể thao

29/08/2018 14:46 Linh Hương
(GDVN) - Chương trình dự kiến bắt đầu triển khai vào năm 2019. Đây sẽ là một cơ hội tuyệt vời cho các tài năng thể thao, góp phần phát triển đội ngũ vận động viên.

Hiện nay, xuất phát từ tình hình thực tế, nhiều bạn trẻ có năng khiếu thể thao, nhưng không dám đi theo nghiệp thể thao chuyên nghiệp vì lo ngại về nghề nghiệp và công việc sau khi kết thúc sự nghiệp thể thao ngắn ngủi. 

Nhìn nhận từ thực tế này, Đại học Quốc gia Hà Nội đã quyết định xây dựng đề án thí điểm đào tạo một chương trình cử nhân đặc biệt cho các đối tượng có năng khiếu thể thao. 

Dự kiến chương trình này sẽ thiết kế theo hướng lịch học xây dựng theo thời gian hoạt động và thi đấu thể thao của từng vận động viên. 

Lớp học có thể tổ chức cho nhóm hoặc một thầy một trò. Chương trình đào tạo có dùng phương thức đào tạo trực tuyến cho một số môn học. 

Đại học Quốc gia Hà Nội thí điểm đào tạo cử nhân đặc biệt cho tài năng thể thao (Ảnh minh họa: Báo Tuyên Quang)

Việc tuyển sinh đầu vào cũng sẽ áp dụng phương thức xét tuyển đặc biệt. 
Trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) là đơn vị được giao nhiệm vụ xây dựng đề án. 

Chương trình đầu tiên của Đề án có thể là ngành Quản trị kinh doanh. Theo đó, Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ kêu gọi tài trợ xã hội cho chương trình đặc biệt này.

Chương trình dự kiến bắt đầu triển khai vào năm 2019. Đây sẽ là một cơ hội tuyệt vời cho các tài năng thể thao, góp phần phát triển đội ngũ vận động viên thể thao chuyên nghiệp của đất nước.

Linh Hương