Ngày 6/3/2020, tại cuộc họp giữa lãnh đạo các trường đại học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh với lãnh đạo thành phố, ông Huỳnh Thành Đạt – Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã cho biết thông tin nói trên.

Theo đó, khoảng 70.000 sinh viên của 7 trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục được nghỉ học, phòng chống dịch bệnh Covid-19 đến hết tháng 3 năm nay.

Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh - ông Huỳnh Thành Đạt (ảnh: ĐHQG TPHCM)

Các sinh viên sẽ quay trở lại trường học bình thường trong tháng 4. Phương án này cũng đã được Ban Giám hiệu các trường đại học thành viên nhất trí, đồng thuận.

Theo lý giải của ông Huỳnh Thành Đạt, chỉ tính riêng sinh viên của các trường thuộc hệ thống Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là khoảng 70.000, trong tổng số khoảng 600.000 sinh viên của các trường đại học trên địa bàn.

Đại học Quốc gia thành phố có 3 hệ thống ký túc xá, với quy mô sinh viên đến từ các trường, sinh viên quốc tế rất đông, nên trước tình hình dịch bệnh còn diễn biến nhiều phức tạp, cần hy sinh một số thứ để đảm bảo sức khỏe của người dân.

Việt Dũng