Danh sách ứng viên chức danh Giáo sư, Phó giáo sư đủ phiếu tín nhiệm năm 2020

10/12/2020 05:47 Theo Hdgsnn.gov.vn
GDVN- Đây là danh sách xét tại Phiên họp lần thứ VI của Hội đồng Giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2018-2023, ngày 05/12/2020.

Ngày 5/12, Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã tổ chức phiên họp lần thứ VI nhằm thảo luận và tiến hành bỏ phiếu đối với kết quả xét của Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và danh sách ứng viên đủ điều kiện được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2018-2023 Phùng Xuân Nhạ chủ trì phiên họp.

Về cơ bản, chất lượng ứng viên Giáo sư, Phó giáo sư năm 2020 khá tốt, hầu hết các ứng viên có công trình nghiên cứu khoa học đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín thuộc danh mục ISI, Scopus.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước - Phùng Xuân Nhạ chủ trì cuộc họp, ảnh: moet.gov.vn.

Việc công khai thông tin ứng viên đạt tiêu chuẩn trên trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học và trang thông tin điện tử của Hội đồng Giáo sư nhà nước đã phản ánh tính công khai, minh bạch của quá trình xét đạt tiêu chuẩn Giáo sư, Phó giáo sư.

Những thông tin phản biện từ xã hội, cộng đồng các nhà khoa học,… là nguồn thông tin hữu ích giúp các Hội đồng Giáo sư các cấp lựa chọn được những ứng viên đủ điều kiện và xứng đáng đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2020.

Phát biểu bế mạc phiên họp thứ VI của Hội đồng Giáo sư nhà nước, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh: Mặc dù năm nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19, quá trình xét công nhận ứng viên Giáo sư, Phó giáo sư gặp không ít khó khăn và gián đoạn, song Hội đồng Giáo sư các cấp đã thể hiện sự quyết tâm trong công tác xét, đảm bảo chính xác, công bằng, công tâm, khách quan theo hướng nâng cao chất lượng Giáo sư, Phó giáo sư.

Bộ trưởng, Chủ tịch Hội đồng giáo sư Nhà nước chỉ đạo Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước tiếp tục phối hợp với Hội đồng Giáo sư các cấp khẩn trương thực hiện việc công khai kết quả xét theo quy định, hoàn thành các bước tiếp theo đảm bảo mục tiêu, kế hoạch đề ra.

Trang web Hội đồng Giáo sư nhà nước http://hdgsnn.gov.vn/ ngày 6/12/2020 đã đăng tải danh sách ứng viên chức giáo sư, phó giáo sư năm 2020.

Đây là danh sách xét tại Phiên họp lần thứ VI của Hội đồng Giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2018-2023, ngày 05/12/2020. Danh sách cụ thể như sau:

Theo Hdgsnn.gov.vn