Đáp án chính thức kỳ thi Cao đẳng 2011 của Bộ Giáo dục

16/07/2011 06:04
(GDVN) - Ngay sau khi kết thúc môn thi cuối cùng thi Cao đẳng 2011, Bộ Giáo dục đã nhanh chóng công bố đáp án chính thức.

(GDVN) - Ngay sau khi kết thúc môn thi cuối cùng thi Cao đẳng 2011, Bộ Giáo dục đã nhanh chóng công bố đáp án chính thức.

{iarelatednews articleid='7682,7635,7600'}

 

Khối A:

Môn Hóa

Môn Toán

Môn Lý

Khối B:

Môn Hóa

Môn Sinh

Môn Toán

Khối C:

Môn Văn

Môn Sử

Môn Địa

Khối D:

Môn Văn

Môn Toán

Môn Ngoại ngữ: Tiếng Anh/ Tiếng Pháp/ Tiếng Nga/ Tiếng Trung

Ban Giáo dục