Đáp án chính thức và thang điểm các môn Văn, Toán, Anh, Sử lớp 10 Hà Nội

07/06/2019 06:19 Trinh Phúc
(GDVN) - Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã công bố đáp án và thang điểm các môn thi vào lớp 10 trung học phổ thông công lập trên địa bàn.

Đáp án môn Toán:

Đáp án thang điểm môn Văn: 

Đáp án môn Lịch sử:

Đáp án môn tiếng Anh:

Trinh Phúc