“Đâu cứ phải Đảng viên thì mới là nhân tài, trọng dụng họ là đúng đắn"

21/07/2019 06:52 Trinh Phúc
(GDVN) - Theo thầy Lê Quý Đức: “Là người Việt Nam có tài năng và đức độ, có lợi cho đất nước, cho nhân loại thì được trọng dụng không cần phải là Đảng viên”.

Ngày 17/7, Bộ Nội vụ tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Tổ biên tập xây dựng Đề án “Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài” và Hội thảo khoa học “Chiến lược thu hút, trọng dụng nhân tài trong khu vực công”.

Tại Hội thảo, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho biết, thời gian qua, có nhiều bộ, ngành, địa phương đã ban hành các chính sách “trải thảm đỏ” nhằm thu hút người có tài năng về làm việc tại các cơ quan nhà nước, họ đã phát huy được năng lực, sở trường và bước đầu có những kết quả đóng góp tốt cho cơ quan, đơn vị.

Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đạt được, các chính sách này trên thực tế chưa phát huy được hiệu quả như mong muốn.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân, phát biểu tại hội thảo khoa học "Chiến lược thu hút, trọng dụng nhân tài trong khu vực công" - nguồn Bộ nội vụ.

Theo Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân, các chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài còn một số hạn chế, bất cập như: chưa có văn bản quy phạm quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành; chưa được thực hiện một cách đồng bộ, còn tùy thuộc vào khả năng của từng bộ, ngành, địa phương; các chính sách chủ yếu thu hút những người có trình độ cao về bằng cấp…

Vì vậy, Bộ Nội vụ được giao chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng trình Chính phủ Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài theo hướng không phân biệt Đảng viên hay người ngoài Đảng, người Việt Nam ở trong nước hay ở nước ngoài;


Tư tưởng của Hồ Chí Minh về “tìm người tài đức”

Quy định khung cơ chế, chính sách ưu đãi để phát hiện, thu hút, trọng dụng nhân tài có trọng tâm, trọng điểm, nhất là các ngành, lĩnh vực mũi nhọn phục vụ cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước [1].

Quan điểm trọng dụng nhân tài không phân biệt Đảng viên hay người ngoài Đảng, người Việt Nam ở trong nước hay ở nước ngoài của Đề án “Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài” là một quan điểm tiến bộ.

Xung quanh quan điểm mới này, trao đổi với phóng viên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam, Phó Giáo sư Lê Quý Đức, nguyên Phó Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) cho rằng, ông rất ủng hộ quan điểm tiếp cận của đề án này.

Bởi theo ông Lê Quý Đức: “Đâu cứ phải Đảng viên thì mới là nhân tài. Bất cứ người Việt Nam nào dù trong nước hay nước ngoài nếu có tài năng và đức độ, có lợi cho đất nước, cho nhân loại thì được trọng dụng không cần phải là Đảng viên.

Theo Phó Giáo sư Lê Quý Đức, nguyên Phó Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) thì quan điểm thu hút nhân tài không phải là Đảng viên, người Việt Nam ở nước ngoài là đúng đắn (ảnh nguồn giaoduc.net).

Cha ông ta ngày xưa bao nhiêu nhân tài như Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Quang Trung, Nguyễn Trãi … đâu có ai là Đảng viên.

Do đó, Bộ Nội vụ đưa ra như vậy là đúng”.

Để thu hút nhân tài Phó Giáo sư Lê Quý Đức cho rằng, phải làm sao để người tài phát huy được tài năng.

“Tất nhiên, những người tài phải là người chân chính và hết lòng hết sức với đất nước và cũng phải thông cảm với đất nước.

Đất nước cũng cần tạo điều kiện cho nhân tài phát triển, đóng góp cho đất nước cho nhân loại.

Nhân tài chân chính cũng phải biết khó khăn cho đất nước và nhân dân.

Tài đức phải đi liền với nhau và tài ấy mới đáng tôn vinh” - thầy Lê Quý Đức nhấn mạnh.


Quan trí thấp và văn hóa chưa cao

Được biết, đề cương Đề án: “Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài”  gồm 05 phần, nội dung khái quát các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về thu hút, trọng dụng nhân tài; kinh nghiệm trọng dụng nhân tài của thời kỳ phong kiến ở Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế.

Cùng với đó, đánh giá thực trạng các chính sách thu hút, trọng dụng cán bộ, công chức, viên chức ở một số đơn vị, địa phương và các nhóm giải pháp nhằm thu hút và trọng dụng nhân tài.

Mục tiêu chung của Đề án là nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về Nghị quyết số 132/NQ-CP ngày 24/10/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây đựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ;

Kế hoạch số 10-KH/TW ngày 06/6/2018 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, từ đó nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện việc thu hút, trọng dụng nhân tài mang lại hiệu quả.

Cùng với đó, từng bước hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, tạo cơ sở pháp lý cho việc phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng để thu hút, trọng dụng nhân tài;

Góp phần xây dựng và nâng cao chất lượng, số lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có tài trong các cơ quan của Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập từ Trung ương đến cơ sở.

Tài liệu tham khảo: 1. https://www.moha.gov.vn/tin-tuc-su-kien/tin-hoat-dong-cua-bo-noi-vu/hoi-thao-khoa-hoc-chien-luoc-thu-hut-trong-dung-40913.html

Trinh Phúc