Để xảy ra sai phạm, Hiệu trưởng Đại học Mỹ thuật Việt Nam Lê Văn Sửu bị kỷ luật

12/03/2021 09:49 Duy Cường
GDVN- Do để xảy ra các sai pham trong công tác chỉ đạo điều hành và nhận tiền thanh toán vượt giờ quy định, Hiệu trưởng Lê Văn Sửu đã bị kỷ luật.

Như Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã phản ánh, ông Lê Văn Sửu, Bí thư đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ Thuật Việt Nam nhận khống số tiền vượt giờ 108 tiết năm học 2016-2017 từ tiền Ngân sách nhà nước.

Theo đó, bảng thống kê số lượng vượt tiết của ông Lê Văn Sửu cho thấy năm 2015-2016 số tiết vượt giờ là 67,5 tiết; năm 2016-2017 là 175,5 tiết; năm 2017-2018 là 54 tiết và năm 2018-2019 số tiết vượt giờ là 43,5 tiết.

Kết quả xác minh nội dung tố cáo của Thanh tra Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch cũng kết luận nội dung này: “Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam hoàn trả số tiền vượt giờ 108 tiết năm học 2015-2016 đã nhận về Ngân sách Nhà nước (qua Phòng Tài vụ của trường). Kiểm điểm trách nhiệm cá nhân”.

Ông Lê Văn Sửu, Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam bị kỷ luật ở mức khiến trách. Ảnh: VP

Ngày 8/2/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có quyết định 650/QĐBVHTTDL kỷ luật ông Lê Văn Sửu, Hiệu trưởng trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam.

Theo quyết định, ông Lê Văn Sửu bị kỷ luật với hình thức: Khiển trách do để xảy ra các sai pham trong công tác chỉ đạo điều hành và nhận tiền thanh toán vượt giờ quy định.

Thời gian thi hành kỷ luật là 12 tháng kể từ ngày 08 tháng 02 năm 2021.

Trước đó, ông Lê Văn Sửu cũng đã bị tố cáo về việc Hiệu trưởng nhà trường đã không tổ chức Hội nghị Công chức, viên chức các năm 2014, 2015 và 2016.

Nội dung này đã được Thanh tra Bộ Văn hóa Thể Thao và Du Lịch xác minh là tố cáo đúng.

Việc không tổ chức Hội nghị Công chức, viên chức đã vi phạm quy định của Nghị định 04/2015/NĐ-CP. Trách nhiệm trước hết thuộc về cá nhân ông Lê Văn Sửu với tư cách là người đứng đầu đơn vị (được bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng phụ trách từ tháng 12/2012, Hiệu trưởng từ tháng 4/2013).

“Mỹ” và “Thuật” của ông Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam
“Mỹ” và “Thuật” của ông Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam

Đồng thời có phần trách nhiệm của tập thể lãnh đạo Trường, Chủ tịch Công đoàn cơ quan đã không có ý kiến với thủ trưởng đơn vị về việc tổ chức Hội nghị Công chức, viên chức hằng năm, để xảy ra vi phạm kéo dài.

Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã chỉ ra việc ông Lê Văn Sửu với vai trò là Hiệu trưởng nhà trường chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của cán bộ, công chức là người đứng đầu đơn vị theo khoản 4, Điều 10 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 - tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về dân chủ cơ sở.

Thanh tra Bộ kiến nghị cá nhân ông Lê Văn Sửu cùng tập thể lãnh đạo Trường, Chủ tịch Công đoàn nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Thanh tra Bộ Văn Hóa – Thể thao và Du lịch cũng kiến nghị tập thể Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với trách nhiệm tập thể và cá nhân về các nội dung

Khoa Đồ họa làm mất điểm môn Marketing, Viện Mỹ thuật trong công tác quản lý tài liệu và việc không tổ chức Hội nghị Công chức, viên chức năm 2014, 2015, 2016; tập thể lãnh đạo trường họp kiểm điểm trách nhiệm cá nhân của ông Lê Văn Sửu.

Duy Cường