ĐH Đà Nẵng: 7 ngành tiếp tục nhận hồ sơ NV3

16/09/2011 15:19 Anh Dương
(GDVN) - Đến 17h ngày 16/9, ĐH Đà Nẵng có 5.616 hồ sơ ĐKXT NV2, trong đó, trường CĐ Công nghệ dẫn đầu về lượng hồ sơ nộp vào với 3.053 hồ sơ.

Cụ thể: Trường CĐ Công nghệ có 3053 hồ sơ so với 750 chỉ tiêu. Dự kiến điểm chuẩn vào trường sẽ ở mốc 12 điểm hoặc 12,5 điểm đối với TS dự thi khối A, V và 13 điểm đối với khối B.

Trường CĐ Công nghệ thông tin có 1018 hồ sơ so với 699 chỉ tiêu. Trường ĐH Ngoại ngữ có 344 hồ sơ so với 192 chỉ tiêu. Trường ĐH Sư phạm có 894 hồ sơ so với 647 chỉ tiêu. Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum có 307 hồ sơ trong đó bậc ĐH có 143 hồ sơ/135 chỉ tiêu; bậc CĐ có 164 hồ sơ/148 chỉ tiêu.

Dự kiến, một số ngành của ĐH Đà Nẵng sẽ tiếp tục tuyển NV3 như: trường ĐH Ngoại ngữ: ngành Cử nhân tiếng Nga; cử nhân tiếng Thái Lan; trường ĐH Sư phạm có các ngành: Sư phạm Giáo dục chính trị, Cử nhân Văn, Cử nhân Địa, Việt Nam học, Văn hóa học.                        

Anh Dương