ĐH Ngoại thương: Điểm trúng tuyển cao nhất 30

13/08/2014 06:40 Hồng Nhung
(GDVN) - Trường Đại học Ngoại Thương công bố điểm trúng tuyển vào trường với các cơ sở Hà Nội, cơ sở ở TP HCM, cơ sở ở Quảng Ninh và chỉ tiêu xét tuyển NV2.

Mức điểm trên áp dụng đối với HSPT KV3. Điểm trúng tuyển giữa các khu vực chênh nhau 0,5 điểm, giữa các nhóm đối tượng ưu tiên chênh nhau 1,0 điểm.

ĐH Ngoại thương (cơ sở Hà Nội)

1. Điểm sàn trúng tuyển theo khối:

Khối A: 24 (các môn thi nhân hệ số 1)

Khối A1, D1,2,3,4,6: 22 (các môn thi nhân hệ số 1)

Khối D1 nhóm ngành Ngôn ngữ: 29,5 (tiếng Anh nhân hệ số 2)

Khối D3 chuyên ngành tiếng Pháp thương mại: 28 (tiếng Pháp nhân hệ số 2)

Khối D4 chuyên ngành tiếng Trung thương mại: 28 (tiếng Trung nhân hệ số 2)

Khối D6 chuyên ngành tiếng Nhật thương mại: 28 (tiếng Nhật nhân hệ số 2)

2. Điểm trúng tuyển theo chuyên ngành:

Chuyên ngành

A

A1

D1

D2

D3

D4

D6

Kinh tế đối ngoại

26

24

23,5

22

23

22

22

Thương mại quốc tế

25

23,5

23

Quản trị kinh doanh quốc tế

24

22

22

Kế toán

24

22

22

Tài chính quốc tế

24

22

22

Phân tích và đầu tư tài chính

24

22

22

Ngân hàng

24

22

22

Kinh doanh quốc tế

24

22

22

Kinh tế quốc tế

24

22

22

22

Kinh tế và phát triển quốc tế

24

22

22

Tiếng Anh thương mại

30

Tiếng Pháp thương mại

28

Tiếng Trung thương mại

29,5

28

Tiếng Nhật thương mại

30

28

Luật thương mại quốc tế

24

22

22

Môn ngoại ngữ nhân hệ số 1. Riêng nhóm ngành ngôn ngữ, môn ngoại ngữ nhân hệ số 2, điểm ưu tiên được xác định theo thông báo số 639/TB-BGDĐT ngày 8/8/2014 của Bộ GD&ĐT.

Thí sinh đăng ký dự thi khối D1 vào chuyên ngành Tiếng Anh thương mại, Tiếng Nhật thương mại có điểm bằng hoặc cao hơn điểm sàn trúng tuyển theo khối D1 nhóm ngành ngôn ngữ, chưa trúng tuyển chuyên ngành đăng ký dự thi được Nhà trường xét chuyển vào chuyên ngành Tiếng Trung thương mại.

Thí sinh đăng ký dự thi các chuyên ngành không có môn nhân hệ số 2, có điểm bằng hoặc cao hơn điểm trúng tuyển theo khối, chưa trúng tuyển chuyên ngành đăng ký dự thi được đăng ký xét chuyển chuyên ngành vào các chuyên ngành có các khối thi tương ứng còn chỉ tiêu như sau:

1. Quản trị kinh doanh quốc tế (ngành Quản trị kinh doanh) (mã 403) : 48

2. Kế toán (ngành Quản trị kinh doanh) (mã 404) : 18

3. Phân tích và đầu tư tài chính (ngành Tài chính Ngân hàng) (mã 407) : 50

4. Ngân hàng (ngành Tài chính Ngân hàng) (mã 408) : 60

5. Kinh doanh quốc tế (ngành Kinh doanh quốc tế) (mã 409) : 27

6. Kinh tế quốc tế (ngành Kinh tế quốc tế) (mã 470) : 29

7. Kinh tế và phát triển quốc tế (ngành Kinh tế quốc tế) (mã 471) : 40

8. Luật thương mại quốc tế (ngành Luật) (mã 660) : 60

Thời gian nộp đơn đăng ký xét chuyển chuyên ngành: 25/8/2014. Thời gian nhập học: từ 25-27/8/2014.

ĐH Ngoại thương (cơ sở TP.Hồ Chí Minh)

Chuyên ngành

A

A1

D1

D6

Kinh tế đối ngoại

24

23

22,5

22,5

Quản trị kinh doanh quốc tế

24

23

22

Tài chính quốc tế

24

23

22

Mức điểm trên áp dụng với HSPT KV3

Các thí sinh đăng ký dự thi chuyên ngành Kinh tế đối ngoại nhưng không trúng tuyển, có điểm thi bằng hoặc cao hơn điểm trúng tuyển của chuyên ngành Tài chính quốc tế (mã chuyên ngành 406) thì được xét chuyển vào chuyên ngành này.

ĐH Ngoại thương (cơ sở Quảng Ninh)

Chuyên ngành

A

A1

D1

Kế toán

18

17

17

Quản trị du lịch và khách sạn

18

17

17

Kinh doanh quốc tế

18

17

17

Các ngành còn chỉ tiêu NV2 và điểm xét tuyển của ĐH Ngoại thương (cơ sở Quảng Ninh):

Ngành/ Khối thi

Chỉ tiêu

Điểm xét tuyển

Quản trị kinh doanh:

+ Chuyên ngành Kế toán

29

+ Chuyên ngành Quản trị du lịch và khách sạn

33

Kinh doanh quốc tế

34

A

19

A1, D1,2,3,4,6 (môn Ngoại ngữ nhân hệ số 1)

18

Điểm trúng tuyển hệ liên thông tại cơ sở Hà Nội:

Khối A: Từ 18 điểm trở lên

Khối A1, D1: 17 điểm trở lên

Hồng Nhung