Điểm chuẩn NV2 một số ngành sẽ vượt mức điểm sàn xét tuyển

08/09/2011 08:04 TPO
(GDVN) - Theo thống kê của nhiều trường, tính đến hết ngày 6/9 (còn gần 10 ngày nữa để nộp hồ sơ xét tuyển NV2), nhưng nhiều ngành đã thừa hồ sơ.
Vì thế, nhiều trường dự kiến điểm chuẩn NV2 sẽ cao hơn mức điểm sàn xét tuyển tới 1 - 2 điểm.

Theo thống kê của ĐH Sư phạm Hà Nội, đến chiều 6/9, trường nhận được 385 hồ sơ đăng ký xét tuyển NV2. Nhiều ngành thừa hồ sơ so với chỉ tiêu và điểm chuẩn dự kiến nhiều ngành có thể tăng hai điểm so với điểm nhận hồ sơ xét tuyển NV2.

Cụ thể, Ngành Công tác xã hội nhận được 45 hồ sơ/12 chỉ tiêu (điểm thông báo nhận hồ sơ xét tuyển NV2 của trường là ≥15,5). Nếu lấy theo chỉ tiêu đến thời điểm này, điểm trúng tuyển là 17,5 điểm.

Tương tự, ngành Sư phạm Triết học, tính đến ngày 6/9, có 53 hồ sơ/15 chỉ tiêu. Nếu lấy theo điểm từ cao xuống thấp, thí sinh phải đạt 17 điểm mới trúng tuyển (điểm thông báo xét tuyển là ≥15).

Các ngành như Giáo dục công dân, Giáo dục Chính trị - Giáo dục quốc phòng, nếu lấy đúng chỉ tiêu và không có thêm thí sinh nào nộp hồ sơ vào trong những ngày tới, thì điểm chuẩn cũng tăng 0,5 điểm so với điểm thông báo nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển NV2.

Theo thống kê của ĐH Đồng Nai, tính đến thời điểm này, nhiều ngành của hệ cao đẳng có điểm chuẩn cao hơn điểm xét tuyển mà trường công bố, dù thời gian nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển còn gần 10 ngày nữa.

BH Đồng Nai thông báo điểm xét tuyển ngành sư phạm Tiếng Anh là 13 điểm nhưng theo thống kê của trường, số thí sinh nộp hồ sơ NV2 có điểm thấp nhất là 15,5. Như vậy, giả sử không còn thí sinh đăng ký trong 10 ngày tới, điểm trúng tuyển NV2 của ngành này là 15,5 điểm.

Ngành Sư phạm Lịch sử; Tài chính ngân hàng; Quản trị văn phòng, điểm chuẩn có thể tăng 0,5 điểm so với mức thông báo nhận hồ sơ.

Khe cửa hẹp NV2 đối với 1 số ngành. (Ảnh minh họa)


Thừa và Thiếu

Theo thống kê của nhiều trường, tổng số hồ sơ đăng ký đủ so với chỉ tiêu nhưng có sự phân bổ không đồng đều giữa các ngành.

Thống kê của ĐH An Giang cho thấy, trường có 1.180 hồ sơ đăng ký xét tuyển NV2 (930 chỉ tiêu). Có một số ngành thừa hồ sơ đăng ký NV2 như Công nghệ sinh học (136 hồ sơ/40 chỉ tiêu); Tài chính doanh nghiệp (24 hồ sơ/10 chỉ tiêu); Kế toán (33 hồ sơ/15 chỉ tiêu); Phát triển nông thôn (39 hồ sơ/20 chỉ tiêu).

Ngược lại, nhiều ngành lại thiếu nhiều hồ sơ xét tuyển như: Sư phạm Toán học: 10/30 (hồ sơ/chỉ tiêu); Công nghệ thông tin: 34/40; Sư phạm Hóa học: 3/35; Công nghệ Kĩ thuật Môi trường: 28/60; Kinh tế quốc tế: 5/10; Công nghệ sinh học: 21/35.

ĐH Quảng Bình, tính đến chiều 6 - 9, nhận được tổng số 395 hồ sơ xét tuyển NV2 (chỉ tiêu: 1.020). Như vậy, trường còn thiếu 625 hồ sơ.

Cụ thể, ngành Toán học: 28/40 (hồ sơ/ chỉ tiêu); Sư phạm Vật lý: 1/40; Sư phạm Hóa học: 22/50; Sư phạm Ngữ văn: 17/20; Sư phạm Lịch sử: 14/40; Ngôn ngữ Anh: 3/40; Sư phạm Sinh học; 10/50; Kế toán: 30/100; Nuôi trồng thủy sản: 5/50; Công nghệ thông tin: 0/40.

Hệ cao đẳng, ngành Sư phạm Lý: 27/50; Tiếng Anh: 33/40; Quản trị kinh doanh: 7/50; Công tác xã hội: 21/70; Khoa học thư viện: 9/40; Công nghệ kĩ thuật điện tử: 3/30; Công nghệ kĩ thuật giao thông: 1/30; lâm nghiệp: 9/40; Công nghệ thông tin: 3/30.

ĐH Phú Yên thống kê đến chiều 6 - 9, nhận được 494 hồ sơ đăng ký xét tuyển NV2, trong đó, nhiều ngành còn thiếu hồ sơ như: Sư phạm Toán học: 13/18 (hồ sơ/chỉ tiêu); Sư phạm Lịch sử: 8/26; Văn học: 3/29; Sinh học: 5/22; Việt Nam học: 2/35.

Hệ cao đẳng, ngành Sư phạm Lý- Kĩ thuật CN: 33/34; Giáo dục công dân: 27/38; Giáo dục thể chất- công tác đội: 17/27; Chăn nuôi thú y: 11/38; Công nghệ Kĩ thuật Điện- Điện tử: 1/37.

Thống kê đến chiều 6 - 9, ĐH Cần Thơ có 2.387 hồ sơ. Nhiều ngành thừa hồ sơ như: Kỹ thuật máy tính: 63/84 (chỉ tiêu/hồ sơ); Ngôn ngữ Anh: 49/74; Ngôn ngữ Pháp: 9/16; Thông tin học: 32/68; Kinh doanh thương mại: 28/262.

Trường có duy nhất một ngành còn thiếu hồ sơ NV2 làCơ khí giao thông: 36/39.
TPO