Đọc bằng tay: Thư gửi lãnh đạo Trung Quốc (2)

12/04/2013 08:39 Huệ Nguyễn
(GDVN) - Trong buổi sinh hoạt đầu tuần (8/4) của lớp 8, lớp 9 trường THPT Xã Đàn (Hà Nội), các em học sinh khuyết tật đã thảo luận về các bức thư học sinh lớp 4 gửi lãnh đạo Trung Quốc. Trong clip này, em Lê Hồng Anh, học sinh lớp 8B, trường THPT Xã Đàn đọc bức thư của em Vũ Tuyên Hoàng.
Ảnh chụp từ clip.Huệ Nguyễn