Đồng Tháp công bố số điện thoại nóng nhận tin báo lạm thu đầu năm học

06/08/2019 06:44 Việt Dũng
(GDVN) - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp đã công bố các số điện thoại nóng, nhận tin báo lạm thu đầu năm học ở các trường học.

Ngày 31/7/2019, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp – ông Trần Thanh Liêm đã ký văn bản 1000/SGDĐT-KHTC, về việc thông báo số điện thoại đường dây nóng, tiếp nhận thông tin phản ánh về thu chi các khoản thu không đúng quy định năm học 2019 – 2020 trên địa bàn tỉnh.

Danh sách số điện thoại nóng của ngành giáo dục tỉnh Đồng Tháp tiếp nhận thông tin lạm thu -a (ảnh: CTV)
Danh sách số điện thoại nóng của ngành giáo dục tỉnh Đồng Tháp tiếp nhận thông tin lạm thu - b (ảnh: CTV)

Theo đó, Sở đã quyết định công khai số điện thoại di động của Giám đốc Sở, lãnh đạo các Phòng, ban chức năng chuyên môn của Sở, cùng với số điện thoại của lãnh đạo, chuyên viên  các Phòng Giáo dục của các thành phố, thị xã, huyện.

Những số điện thoại này sẽ tiếp nhận các thông tin phản ánh từ các cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân trong khoảng thời gian từ cuối tháng 7 đến cuối tháng 10/2019.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh chỉ đạo các phòng, ban và đơn vị trực thuộc, Phòng giáo dục của các thành phố, thị xã, huyện cần niêm yết công khai thông báo, số điện thoại đường dây nóng ở tại đơn vị mình, thông báo trên website để cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân biết và thực hiện.

Việt Dũng