Dự kiến dành 340 tỷ đồng triển khai Đề án “Xây dựng xã hội học tập”

14/01/2013 12:11 Theo Dan tri
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã phê duyệt Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020" vào ngày 9/1. Theo đó, Chính phủ dành kinh phí thực hiện Đề án từ ngân sách nhà nước dự kiến là 340 tỷ đồng (vốn sự nghiệp) cho các hoạt động của Đề án.

Quan điểm của Đề án, trong xã hội học tập, mọi cá nhân có trách nhiệm học tập thường xuyên, suốt đời, tận dụng mọi cơ hội học tập để làm người công dân tốt. Đề án được xây dựng với 4 nhóm mục tiêu cơ bản: xóa mù chữ và phổ cập giáo dục; nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề để lao động có hiệu quả hơn, hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn; hoàn thiện kỹ năng sống, xây dựng cuộc sống cá nhân và cộng đồng ngày càng hạnh phúc hơn.

Mục tiêu của đề án đến năm 2015, phấn đấu 96% người trong độ tuổi từ 15-60, 98% người trong độ tuổi từ 15-35 biết chữ. Đối với các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ tỷ lệ tương ứng là 90% và 92%.

Quan điểm của Đề án là trong xã hội học tập, mọi cá nhân có trách nhiệm học tập thường xuyên, suốt đời, tận dụng mọi cơ hội học tập để làm người công dân tốt.

Đề án đưa ra yêu cầu cụ thể, phấn đấu nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ là100% cán bộ, công chức, viên chức tham gia các chương trình học tập nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm; 90% công nhân lao động tại các khu chế xuất, khu công nghiệp có trình độ học vấn trung học phổ thông hoặc tương đương; tiếp tục tăng tỷ lệ công nhân lao động có tay nghề cao ở các ngành kinh tế mũi nhọn; phấn đấu 95% công nhân được qua đào tạo nghề.

Củng cố, phát triển bền vữngcáctrung tâm học tập cộng đồng; mở rộng địa bàn hoạt động đến các thôn, bản, cụm dân cư; đa dạng hóa nội dung giáo dục; phấn đấu tăng số lượng trung tâm học tập cộng đồng hoạt động có hiệu quả; phát triển mô hình trung tâm học tập cộng đồng kết hợp với trung tâm văn hóa thể thao xã hoạt động có hiệu quả.

Đối với Trung tâm giáo dục thường xuyên, mở rộng quy mô hợp lý, nâng cao chất lượng, năng lực của các trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh, cấp huyện đã được thành lập; Đẩy mạnh các hoạt động đào tạo từ xa ở các cơ sở giáo dục và đào tạo, đặc biệt là ở các cơ sở giáo dục đại học; tăng cường xây dựng cơ sở vật chất và hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ cho việc đào tạo từ xa, đào tạo trực tuyến (E-learning); tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong việc cung ứng các chương trình học tập suốt đời cho mọi người.

Đồng thời, tiếp tục tăng tỷ lệ học sinh, sinh viên và người lao động tham gia học tập các chương trình giáo dục kỹ năng sống. Trong đó phấn đấu 50% học sinh, sinh viên được học kỹ năng sống tại các cơ sở giáo dục.

Theo Quyết định, kinh phí thực hiện Đề án từ ngân sách nhà nước dự kiến là 340 tỷ đồng (vốn sự nghiệp) cho các hoạt động.

Ngay sau khi Chính phủ phê duyệt Đề án, Bộ GD-ĐT đã phối hợp với Viện Học tập suốt đời UNESCO (UIL) và UNESCO Việt Nam phối hợp tổ chức hội thảo khung chính sách quốc gia về học tập suốt đời với sự tham dự của đại diện 7 quốc gia khu vực ASEAN.

Tại hội thảo, bà Katherine Muller Marin, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam, cho rằng, giáo dục chính là hạt nhân trong quá trình phát triển của ASEAN vì nó sẽ tạo nên một bản sắc chung và “xây dựng một xã hội đoàn kết và nhân văn, mang đậm tinh thần hòa nhập, nơi đó niềm hạnh phúc, sinh kế và phúc lợi của mọi người dân đều được nâng lên. UNESCO sẽ đặc biệt hỗ trợ Việt Nam trong triển khai Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020.

Theo Dan tri