Đưa kĩ năng giao tiếp vào trường Trung cấp chuyên nghiệp

31/12/2011 12:00 Tường Vi
(GDVN) - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT vừa ban hành quyết định đưa học phần Kỹ năng giao tiếp vào chương trình đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp.

Học phần Kỹ năng giao tiếp là một trong các học phần chung tự chọn trong chương trình đào tạo trình độ TCCN. Chương trình học phần này được thực hiện từ năm học 2012-2013 cho tất cả các cơ sở đào tạo TCCN ở cả hình thức giáo dục chính quy và vừa làm vừa học.

Kỹ năng giao tiếp là học phần tự chọn thuộc khối học phần chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp (TCCN)

Mục tiêu của học phần là sau khi học xong học phần Kỹ năng giao tiếp, học sinh có khả năng đạt được các mục tiêu: Tăng thêm kiến thức về xác định được vai trò của giao tiếp, các hình thức và phương tiện giao tiếp; nêu được các nguyên tắc giao tiếp và ý nghĩa của các nguyên tắc đó trong giao tiếp.

Trình bày được một số kỹ năng giao tiếp trong cuộc sống, cách thức giải quyết các xung đột khi gặp phải và khắc phục những trở ngại trong giao tiếp. Xác định được các kỹ năng giao tiếp cơ bản trong tìm kiếm việc làm và tại nơi làm việc.

Đặc biệt là rèn luyện cho học sinh, sinh viên những kỹ năng giao tiếp. Thực hiện được một số kỹ năng giao tiếp: kỹ năng làm quen, kỹ năng lắng nghe, kỹ năng nói trước đám đông, kỹ năng giải quyết xung đột và kỹ năng khắc phục khó khăn trong giao tiếp.

Giúp người học vận dụng được các kỹ năng giao tiếp trong gia đình, nhà trường, xã hội, trong tìm kiếm việc làm và tại nơi làm việc. Qua đó, người học có thái độ giao tiếp đúng mực, luôn chủ động và tích cực rèn luyện kỹ năng giao tiếp trong cuộc sống. 

Căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng trường và ngành học, các trường xây dựng bài giảng phù hợp với mục tiêu và nội dung cơ bản của học phần theo Thông tư này nhằm đảm bảo kế hoạch đào tạo của nhà trường đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên và học sinh trong quá trình triển khai thực hiện.                                  

Tường Vi