Giáo viên kiêm nhiệm 2 nhiệm vụ nếu dư giờ thì có được được tính tiền tăng giờ?

28/12/2019 06:26 BÙI NAM
(GDVN) - Nếu vừa kiêm nhiệm giáo viên chủ nhiệm vừa kiêm nhiệm tổ trưởng thì vẫn được tính tăng giờ của 2 nhiệm vụ theo quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên.

Một bạn đọc có địa chỉ mail phanm…….@gmail.com gửi thư về tòa soạn hỏi:

"Tôi là giáo viên chủ nhiệm và là tổ trưởng tổ chuyên môn ở trường tiểu học. Mỗi tuần tôi được phân công dạy 20 tiết. Trong các năm học trước tôi được thanh toán tiền thừa giờ 3 tiết/tuần do dạy 20 tiết vừa làm tổ trưởng mỗi tuần 3 tiết vừa làm chủ nhiệm 3 tiết.

Tuy nhiên, năm học 2018- 2019 và cả học kì 1 năm nay nhà trường không thanh toán cho tôi dù tôi vẫn dạy đủ 20 tiết/tuần.

Nhà trường lấy lí do là theo quy định của Điều lệ trường tiểu học là giáo viên không hưởng phụ cấp của 2 chức vụ. Đó là giáo viên chủ nhiệm và tổ trưởng.

Ngoài ra nhà trường cũng nói là tổ trưởng thì đã hưởng phụ cấp bằng hệ số trong lương là 0,2 rồi nên không thanh toán cho chúng tôi. Nhưng theo tôi được hiểu thì giáo viên chủ nhiệm không phải là chức vụ mà là nhiệm vụ được phân công.

Vậy tôi muốn hỏi Quý báo là trường chúng tôi đã giải quyết đúng chưa? Trong khi đó một số trường trong cùng thị xã lại thanh toán được cho giáo viên. Tôi xin chân thành cảm ơn".

Giáo viên kiêm nhiệm 2 nhiệm vụ nếu dư giờ thì có được được tính tiền tăng giờ? (Ảnh minh họa: TTXVN).

Trước hết Tòa soạn xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi thư cho chúng tôi. Về vấn đề bạn hỏi, Tòa soạn xin phép được tư vấn bạn như sau:

Thứ nhất, về định mức tiết dạy của giáo viên tiểu học.

Theo Văn bản hợp nhất Số: 03/VBHN-BGDĐT ngày 23/6/2017 hợp nhất Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT và Thông tư số 15/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông thì tại Điều 6. Định mức tiết dạy.

Định mức tiết dạy là số tiết lý thuyết hoặc thực hành của mỗi giáo viên phải giảng dạy trong một tuần, cụ thể như sau:

Ở khoản “1. Định mức tiết dạy của giáo viên tiểu học là 23 tiết, giáo viên trung học cơ sở là 19 tiết, giáo viên trung học phổ thông là 17 tiết”.

Như vậy, định mức tiết dạy của bạn là 23 tiết/tuần, nếu bạn dạy vượt định mức thì sẽ được tính tăng giờ theo quy định.

Thứ hai, bạn hỏi về việc kiêm nhiệm các nhiệm vụ được giảm định mức tiết dạy.

Do bạn vừa làm công tác chủ nhiệm lớp và là tổ trưởng chuyên môn nên theo thông tư trên bạn sẽ được giảm như sau:

Điều 8. Chế độ giảm định mức tiết dạy đối với giáo viên kiêm nhiệm các công việc chuyên môn.

Do bạn vừa làm chủ nhiệm vừa làm tổ trưởng chuyên môn nên tại Khoản 1 và Khoản 5 của điều này thì:

1. Giáo viên chủ nhiệm lớp ở cấp tiểu học được giảm 3 tiết/tuần, ở cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông được giảm 4 tiết/tuần.

Hướng dẫn chi tiết cách tính tiền lương dạy thêm giờ của giáo viên phổ thông

5. Tổ trưởng bộ môn được giảm 3 tiết/tuần”.

Như vậy, bạn đang dạy ở bậc tiểu học theo thông tư trên bạn dạy 20 tiết/tuần, làm giáo viên chủ nhiệm được giảm 3 tiết/tuần, làm công tác chủ nhiệm được tính giảm 3 tiết/tuần, như vậy tổng cộng bạn được tính là 26 tiết/tuần.

Nếu theo định mức tiết dạy ở bậc tiểu học là bạn sẽ được tính thừa giờ 3 tiết/tuần nếu tổ chuyên môn của bạn giảng dạy đầy đủ tiết dạy theo định mức quy định của thông tư trên.

Tại một số cơ sở giáo dục hiện nay vận dụng Khoản 5 của Điều 9. Chế độ giảm định mức tiết dạy đối với giáo viên kiêm nhiệm công tác Đảng, đoàn thể và các tổ chức khác trong nhà trường là:

“5. Để đảm bảo chất lượng giảng dạy và chất lượng công tác, mỗi giáo viên không làm kiêm nhiệm quá 2 chức vụ và được hưởng chế độ giảm định mức tiết dạy của chức vụ có số tiết giảm cao nhất”.

Thì theo chúng tôi thì cách hiểu và vận dụng như trên là chưa đúng tinh thần thông tư trên bởi vì Khoản 5 nằm trong Điều 9 chỉ quy định việc giáo viên kiêm nhiệm không quá 2 chức vụ của công tác Đảng, Công đoàn, tổ chức khác như trưởng ban thanh tra, chủ tịch hội đồng trường… có thể hiểu là một giáo viên nếu kiêm nhiệm vừa Bí thư chi bộ (trường hạng 1 được giảm 4 tiết/tuần, các trường hạng khác được giảm 3 tiết/tuần) vừa kiêm nhiệm chủ tịch công đoàn, phó chủ tịch công đoàn hoặc ủy viên công đoàn (giảm từ 1 đến 6 tiết) hoặc kiêm nhiệm trưởng ban thanh tra nhân dân, chủ tịch hội đồng trường, thư ký hội đồng trường (được giảm 2 tiết/tuần) thì chỉ tính hưởng 1 chế độ mà không thấy quy định việc kiêm nhiệm các nhiệm vụ khác như tổ trưởng chuyên môn, chủ nhiệm, phụ trách phòng bộ môn,…

Giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên

Như vậy, theo thông tin trên bạn vẫn sẽ được tính thừa giờ 3 tiết/tuần nếu tổ hoặc trường bạn được tính dư giờ.

Thứ ba, phần trả lời của trường bạn về việc nhà trường lấy lí do là theo quy định của Điều lệ trường tiểu học là giáo viên không hưởng phụ cấp của 2 chức vụ.

Đó là giáo viên chủ nhiệm và tổ trưởng thì bạn trao đổi với với hiệu trưởng như sau trong 2 nhiệm vụ là giáo viên chủ nhiệm và tổ trưởng chuyên môn thì chỉ có việc kiêm nhiệm công việc tổ trưởng chuyên môn là được coi là có chức vụ (có hưởng phụ cấp chức vụ 0,2 x hệ số lương tối thiểu/tháng), còn việc giáo viên kiêm nhiệm giáo viên chủ nhiệm thì không được coi là có chức vụ.

Chỉ được xem là có chức vụ chuyên môn khi được hưởng phụ cấp chức vụ như vậy ở trường phổ thông chỉ có 4 đối tượng sau được coi là giữ chức vụ là hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ trưởng, tổ phó chuyên môn.

Nên nếu vừa kiêm nhiệm giáo viên chủ nhiệm vừa kiêm nhiệm tổ trưởng thì bạn vẫn được tính tăng giờ của 2 nhiệm vụ theo quy định của thông tư trên.

Phần tư vấn trên có tính chất tham khảo, tùy trường hợp cụ thể sẽ có cách giải quyết khác nhau, bạn có thể liên hệ hiệu trưởng, phó hiệu trưởng chuyên môn để thông tin thêm.

Tài liệu tham khảo:

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/Van-ban-hop-nhat-03-VBHN-BGDDT-2017-che-do-lam-viec-doi-voi-giao-vien-pho-thong-355032.aspx

BÙI NAM