Giáo viên sẽ được trả lương dạy thêm giờ?

19/04/2012 06:10 Xuân Trung
(GDVN) - Bộ GD&ĐT cho biết, các đối tượng được hưởng là các nhà giáo thuộc biên chế trả lương và đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập. Nhà giáo thuộc biên chế trả lương của các cơ sở giáo dục công lập làm nhiệm vụ tổng phụ trách đội.

Ngoài ra, thêm đối tượng là cán bộ quản lý cơ sở giáo dục thuộc biên chế trả lương của các cơ sở giáo dục công lập, trực tiếp giảng dạy đủ số giờ theo quy định của cấp có thẩm quyền.

Các căn cứ để được tính trả lương thêm giờ giảng dạy là dựa vào tiền lương một tháng của nhà giáo, bao gồm mức lương theo ngạch, bậc hiện hưởng, các khoản phụ cấp lương. Định mức giờ dạy đối với giáo viên mầm non, định mức tiết dạy đối với giáo viên phổ thông, định mức giờ giảng dạy đối với giáo viên trung cấp chuyên nghiệp, tiêu chuẩn giờ giảng đối với giáo viên dạy nghề, định mức giờ chuẩn giảng dạy đối với giảng viên cơ sở giáo dục đại học của 1 năm.

Ảnh minh họa Internet

Đối với nhà giáo công tác ở các cơ sở giáo dục có nhiều cấp học, trung tâm giáo dục thường xuyên được áp dụng định mức giờ dạy/ năm quy định cho cấp học cao nhất mà nhà giáo đó trực tiếp tham gia giảng dạy theo sự phân công của người đứng đầu cơ sở giáo dục.

Tiền trả thêm giảng dạy thêm giờ này chỉ được thanh toán ở các cơ sở giáo dục mầm non dạy 02 buổi/ngày và ở cơ sở giáo dục phổ thông, thường xuyên, trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề, đại học, bộ môn thiếu nhà giáo theo định mức biên chế.

Bộ GD&ĐT vừa đưa ra Dự thảo lấy ý kiến về việc thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập. Nếu Dự thảo này được áp dụng, cách thức sẽ được tính để trả tiền lương dạy thêm giờ theo quy định là không quá 200 giờ dạy/năm/ giáo viên.

Bộ GD&ĐT cũng cho biết, kinh phí thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ do ngân sách nhà nước bảo đảm và giao trong dự toán ngân sách hàng năm của cơ sở giáo dục theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước.

Đối với các cơ sở giáo dục công lập tự đảm bảo kinh phí hoạt động: Kinh phí thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ  được đảm bảo từ các nguồn thu tự đảm bảo kinh phí hoạt động của đơn vị.


Điểm nóng

Tuyển sinh 2012

Thi tốt nghiệp THTP 2012

Ôn thi Đại học

Tư vấn tuyển sinh

Hoa khôi các trường ĐH

Ngôi sao học đường

 Đổi mới Giáo dục

 Xem nhiều nhất trong tháng


Xuân Trung