Giáo viên tiểu học biệt phái sang trung học cơ sở cần học chứng chỉ nào?

05/03/2021 06:40 BÙI NAM
GDVN- Bạn được cử biệt phái sang trường trung học cơ sở sẽ chịu sự phân công công tác và quản lý của trường trung học cơ sở. Hết thời hạn, bạn sẽ trở về đơn vị cũ.

Một bạn đọc là giáo viên có tên T. H có địa chỉ mail do…@gmail.com gửi thư về Tòa soạn Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam có nội dung như sau: “Trước kia tôi là giáo viên tiểu học dạy bộ môn Mĩ Thuật, hiện nay tôi đã chuyển lên giảng dạy Mĩ thuật ở trường Trung học cơ sở và chưa được chuyển đúng vị trí việc làm. Vậy giờ học chức danh nghề nghiệp hạng 3 thì tôi phải học của tiểu học hay trung học cơ sở. Rất mong nhận được câu trả lời, tôi xin cảm ơn.”

Bằng kiến thức cá nhân, căn cứ cơ sở pháp lý là Luật Viên chức, Thông tư 01, 02/2021/TT-BGDĐT về tiêu chuẩn, mã số, xếp lương giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, người viết cung cấp đến bạn một số quy định liên quan đến vấn đề bạn quan tâm, dựa trên thông tin bạn cung cấp, cụ thể như sau:

Do bạn là giáo viên biệt phái, căn cứ pháp lý dựa vào Luật Viên chức tại văn bản hợp nhất Số: 26/VBHN-VPQH Luật Viên chức ngày 16 tháng 12 năm 2019 thì giáo viên chuyển công tác từ tiểu học sang trung học cơ sở sẽ có 2 trường hợp có thể xảy ra:

Trường hợp 1: Biệt phái viên chức

Tại “Điều 36. Biệt phái viên chức của văn bản hợp nhất Số: 26/VBHN-VPQH

1. Biệt phái viên chức là việc viên chức của đơn vị sự nghiệp công lập này được cử đi làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị khác theo yêu cầu nhiệm vụ trong một thời hạn nhất định. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập quyết định việc biệt phái viên chức.

2. Thời hạn cử biệt phái không quá 03 năm, trừ một số ngành, lĩnh vực do Chính phủ quy định.

3. Viên chức được cử biệt phái phải chịu sự phân công công tác và quản lý của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi được cử đến.

4. Trong thời gian biệt phái, đơn vị sự nghiệp công lập cử viên chức biệt phái có trách nhiệm bảo đảm tiền lương và các quyền lợi khác của viên chức.

5. Viên chức được cử biệt phái đến miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định của Chính phủ.

6. Hết thời hạn biệt phái, viên chức trở về đơn vị cũ công tác. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập cử viên chức biệt phái có trách nhiệm tiếp nhận và bố trí việc làm cho viên chức hết thời hạn biệt phái phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức.

7. Không thực hiện biệt phái viên chức nữ đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi.

Giáo viên tiểu học chuyển lên dạy ở trung học cơ sở cần học chứng chỉ nào?(Ảnh minh hoạ: Lã Tiến)

Như vậy, biệt phái viên chức là việc viên chức của đơn vị sự nghiệp công lập này được cử đi làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị khác theo yêu cầu nhiệm vụ trong một thời hạn nhất định.

Trường hợp bạn là viên chức, được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập là trường học theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

Thời hạn cử biệt phái không quá 03 năm, viên chức được cử biệt phái phải chịu sự phân công công tác và quản lý của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi được cử đến.

Việc điều chuyển công tác đối với bạn đang là giáo viên tiểu học dạy bộ môn Mĩ Thuật xếp lương giáo viên tiểu học hạng IV và hiện nay đã chuyển lên giảng dạy Mĩ thuật ở cấp Trung học cơ sở là theo quy định biệt phái viên chức tại Luật Viên chức.

Bạn được cử biệt phái sang trường trung học cơ sở sẽ chịu sự phân công công tác và quản lý của trường trung học cơ sở. Hết thời hạn biệt phái, bạn sẽ trở về đơn vị cũ công tác.

Trong trường hợp này, bạn đang dạy tại trường trung học cơ sở nhưng trường tiểu học vẫn chi trả tiền lương và các quyền lợi khác.

Có nghĩa là bạn vẫn hưởng lương hạng IV của bậc tiểu học. Kể từ ngày 20/3 tới nếu bạn đạt các tiêu chuẩn của giáo viên tiểu học hạng III bạn sẽ được chuyển xếp lương giáo viên tiểu học hạng III có hệ số lương từ 2,34 đến 4,98 theo Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT.

Do bạn đã là giáo viên nên bạn sẽ không phải học chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III.

Nếu sau thời gian giữ hạng III hoặc tương đương đủ 09 năm và đạt các tiêu chuẩn của giáo viên tiểu học hạng II ( trình độ đại học,…) bạn có thể được thi/ xét thăng hạng lên giáo viên tiểu học hạng II có hệ số lương tương ứng 4,0 đến 6,38 khi đó mới cần chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II.

Trường hợp 2, bạn tự nguyện xin chuyển công tác

Quy định xếp lương mới giáo viên cấp 1, 2 tăng vượt bậc cấp 3 hầu như giữ nguyên
Quy định xếp lương mới giáo viên cấp 1, 2 tăng vượt bậc cấp 3 hầu như giữ nguyên

Do bạn là viên chức nên chỉ có duy nhất việc chuyển bạn từ đơn vị này sang đơn vị khác hay cấp này sang cấp khác bằng hình thức biệt phái như phần thông tin trên.

Tuy nhiên, tôi xin cung cấp thêm thông tin tư vấn về trường hợp 2 là do bạn tự nguyện làm đơn xin chuyển công tác sang trường trung học cơ sở và được cấp có thẩm quyền đồng ý thì việc này bạn sẽ chuyển hẳn sang công tác tại trường trung học cơ sở.

Khi đó thực hiện việc bổ nhiệm, thay đổi chức danh nghề nghiệp thực hiện theo quy định tại Điều 31 – Luật Viên chức

Tại “Điều 31. Bổ nhiệm, thay đổi chức danh nghề nghiệp

1. Việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức được thực hiện theo nguyên tắc sau:

a) Làm việc ở vị trí việc làm nào thì bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm đó;

b) Người được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp nào thì phải có đủ tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp đó.

2. Việc thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức được thực hiện thông qua thi hoặc xét theo nguyên tắc bình đẳng, công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật.

3. Viên chức được đăng ký thi hoặc xét thay đổi chức danh nghề nghiệp nếu đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu và đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật.

4. Chính phủ quy định cụ thể quy trình, thủ tục thi hoặc xét, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp của viên chức; phân công, phân cấp việc tổ chức thi hoặc xét, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp của viên chức.

Các bộ, cơ quan ngang bộ được giao quản lý nhà nước về các lĩnh vực hoạt động của viên chức chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ quy định cụ thể tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; điều kiện thi hoặc xét thay đổi chức danh nghề nghiệp của viên chức.

Do đó, khi tiếp nhận bạn thì đơn vị mới phải có nhiệm vụ bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên ở bậc trung học cơ sở tương ứng, tức là bổ nhiệm, chuyển xếp lương sang giáo viên trung học cơ sở hạng III (có hệ số lương từ 2,1 đến 4,89) nếu bạn đạt chuẩn trình độ đào tạo và các tiêu chuẩn khác.

Sau đó, ngày 20/3 tới bạn sẽ được chuyển xếp lương giáo viên hạng III mới có hệ số lương tương ứng từ 2,34 đến 4,98 theo Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT, quy định tại điểm a) khoản 1 điều 7.

a) Giáo viên trung học cơ sở hạng III (mã số V.07.04.12) được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng III (mã số V.07.04.32);

Trong trường hợp này thì giáo viên trung học cơ sở hạng III phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng III, quy định tại điều 3 Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT.

Tuy nhiên, do bạn đã là giáo viên đang công tác nên sẽ áp dụng điều khoản sau đây:

Tại “Điều 10. Điều khon áp dụng

[…] 5. Yêu cầu về chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng III theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 3 Thông tư này áp dụng đối với giáo viên trung học cơ sở được tuyển dụng sau ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

Do đó, giáo viên trung học cơ sở xếp hạng III chỉ áp dụng sau ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành tức là từ ngày 20/3/2021 trở về sau (giáo viên tuyển dụng sau ngày 20/3/2021).

Vậy nên khi chuyển xếp lương giáo viên trung học cơ sở hạng III bạn cũng không cần có chứng chỉ chức danh giáo viên trung học cơ sở hạng III.

Giống như với bậc tiểu học, nếu sau thời gian giữ hạng III hoặc tương đương đủ 09 năm và đạt các tiêu chuẩn của giáo viên trung học cơ sở hạng II ( trình độ đại học,…) bạn có thể được thi/ xét thăng hạng lên giáo viên trung học cơ sở hạng II có hệ số lương tương ứng 4,0 đến 6,38 khi đó mới cần chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II.

Xin nhắc lại là nếu bạn đang là giáo viên thì nếu xếp giáo viên tiểu học hay trung học cơ sở hạng III thì bạn cũng không cần chứng chỉ chức danh hạng III, chứng chỉ này chỉ áp dụng đối với giáo viên tuyển dụng sau ngày các thông tư này có hiệu lực tức là tuyển dụng sau ngày 20/3/2021.

Một số quan điểm và thông tin trao đổi cùng bạn. Phần tư vấn có tính chất tham khảo, tùy từng trường hợp cụ thể sẽ có cách áp dụng khác nhau.

BÙI NAM