Giáo viên trường Phan Chu Trinh ốm đau đã lĩnh tiền bảo hiểm, vẫn nhận lương

01/10/2019 06:12 Phương Linh
(GDVN) - Đó là sai phạm của Hiệu trưởng Đỗ Thị Sửu, đã được Ủy ban nhân dân quận Tân Phú kết luận tại thông báo 188/TB-UBND, do Chủ tịch quận ký ngày 22/8/2019.

Như Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã thông tin, ngày 22/8/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh - bà Hứa Thị Hồng Đang đã ký thông báo 188/TB-UBND, về kết quả giải quyết đơn tố cáo của công dân đối với bà Đỗ Thị Sửu – Hiệu trưởng trường tiểu học Phan Chu Trinh, quận Tân Phú.

Theo đó, từ phản ánh của công dân về có tình trạng giáo viên của trường khi bị ốm đau làm hồ sơ lĩnh tiền bảo hiểm xã hội, mà vẫn lĩnh lương của trường là không đúng quy định.

Trường tiểu học Phan Chu Trinh, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh minh họa: P.L)

Nội dung này, qua kiểm tra tại đơn vị, có 3 người được Bảo hiểm xã hội duyệt chi trả ốm đau với số tiền là hơn 17,4 triệu đồng đã được chi trả toàn bộ cho các trường hợp này trong năm 2017.

Tuy nhiên, trong thời gian nghỉ ốm đau, nhà trường vẫn chi trả lương cho các trường hợp này, với tổng số tiền là hơn 44,3 triệu đồng, và chưa kịp thu hồi lại trong năm 2017.


Hiệu trưởng trường tiểu học Phan Chu Trinh kê khai thêm phụ trội giờ giáo viên

Đến tháng 3/2018, đơn vị mới tiến hành thu hồi lại số lương đã chi này nộp hoàn trả vào ngân sách (theo phiếu nộp ngân sách số 01/NS/2018 ngày 12/3/2018).

Theo giải trình của bà Đỗ Thị Sửu tại biên bản làm việc ngày 3/6/2019, bà Sửu trình bày: Do nhà trường chi lương vào đầu tháng, nhưng trong tháng có trường hợp nghỉ ốm đau, lập hồ sơ để bảo hiểm xã hội chi trả lương, do đó những trường hợp này nhà trường phải thu hồi tiền lương đã chi vào tháng sau.

Thế nhưng, do ông Huỳnh Kim Trước – Kế toán của trường lúc đó (Hiện nay là Kế toán của trường mầm non Hoa Lan) đã chậm trễ, không kịp thời thu hồi đối với các trường hợp nghỉ ốm đau trong năm 2017.

Năm 2018, đơn vị có 3 trường hợp Bảo hiểm xã hội duyệt chi trả ốm đau hơn 19,2 triệu đồng. Đơn vị đã chi cho giáo viên, trừ lương kịp thời trong năm 2018.

Theo kết luận kiểm tra của Bảo hiểm xã hội thành phố ngày 1/4/2019, tại trường tiểu học Phan Chu Trinh trong niên độ kiểm tra từ ngày 1/1/2017 đến ngày 31/10/2018, trường có phát sinh giải quyết các chế độ thai sản sinh con cho 3 lượt người, và chế độ ốm đau cho 15 lượt người, với số tiền được duyệt là hơn 94,8 triệu đồng. Trường đã lập ủy nhiệm chi, chi tiền kịp thời cho người lao động, lưu hồ sơ đúng quy định.

Căn cứ vào khoản 2, điều 186 của Bộ luật lao động năm 2012, việc nhà trường đã trả lương, thu hồi lương không kịp thời đối với các trường hợp trên, trong thời gian nghỉ ốm đau vẫn được chi trả Bảo hiểm xã hội là không đúng quy định.

Đơn vị đã khắc phục, thu hồi số tiền nói trên và nộp vào Kho bạc Nhà nước.

Phương Linh