Gợi ý đáp án đề Lý mã 294

02/06/2011 10:40
(GDVN) - Báo Giáo dục Việt Nam xin gửi đến bạn đọc gợi ý đề thi môn vật lý tốt nghiệp 2011 chiều 2/6, mã đề 294:

(GDVN) - Báo Giáo dục Việt Nam xin gửi đến bạn đọc gợi ý đề thi môn vật lý tốt nghiệp 2011 chiều 2/6, mã đề 294:

{iarelatednews articleid='3744,3742,3733'}

Đề bài:

 
 
 
 

Gợi ý đáp án:

 1D-2A-3D-4B-5D-6A-7B-8D-9D-10A
11D-12B-13B-14D-15C-16A-17B-18C-19B-20A
21B-22D-23A-24D-25A-26C-27B-28B-29C-30C
31C-32D-33A-34C-35C-36B-37C-38D-39D-40B
41A-42B-43A-44B-45B-46B-47C-48C-48D

Ban Giáo dục