Gợi ý đáp án đề Lý mã 374

02/06/2011 11:39
(GDVN) - Báo Giáo dục Việt Nam xin gửi đến bạn đọc gợi ý cách giải đề thi tốt nghiệp THPTmôn vật lý mã 374.

(GDVN) - Báo Giáo dục Việt Nam xin gửi đến bạn đọc gợi ý cách giải đề thi tốt nghiệp THPTmôn vật lý mã 374.

{iarelatednews articleid='3744,3747,3742,3733'}

Đề bài:

 
 
 
 

Gợi ý:

1A-2A-3B-4B-5C-6D-7C-8C-9C-10A
11A-12B-13D-14D-15C-16D-17B-18B-19A-20B
21D-22C-23D-24D-25A-26C-27C-28A-29D-30D
31A-32B-33B-34C-35C-36D-37D-38C-39A-40B
41B-42A-43B-44C-45A-46B-47C-48A

Ban Giáo dục